Haïti in nood...

Don Bosco school in moeilijkheden

11 oktober 2016
Stel je eens voor... Ondanks alle waarschuwingen en voorbereidingen hou je je hart vast. Want je weet dat het dak boven je hoofd gemakkelijk in één ruk kan weggeblazen worden. Weggeblazen door een orkaan. Orkaan Matthew.
Na de aardbeving in 2010 treft een nieuwe ramp Haïti. Maar we zullen niet machteloos toekijken.

Stel je eens voor... 

Maar je hebt geluk. Je leeft nog. Je kinderen leven nog. Dan kijk je om je heen en dringt het door. Wat een ravage. Gebouwen zijn omver geblazen. Diegene die recht staan, hebben enorme schade opgelopen. Dan komen de berichten binnen. Vijf doden. Vijftig doden. Vijfhonderd doden. Jij en je gezin staan voor een zware periode, net als zovele andere gezinnen in Haïti. Maar je gaat door, je kan niet anders. Samen moeten we er door!

Het zuidwesten van Haïti is het zwaarst getroffen. De orkaan, met winden tot een snelheid van 300 kilometer per uur, heeft hier overstromingen en landverschuivingen veroorzaakt. Vissersdorpen zijn onder water komen te staan, modderstromen maken wegen onbegaanbaar. De streek is volledig afgesloten van de buitenwereld, communicatie verloopt moeizaam.

Hongersnood dreigt voor deze arme mensen. De vernietiging die is aangericht aan de landbouwgewassen en landbouwgronden, heeft ze van hun voedsel beroofd. Het gevaar van een cholera-epidemie, die wordt aangewakkerd door overstromingen en het gebrek aan hygiëne, komt daar nog bij. Hoe dan ook moet worden voorkomen, dat deze gevolgen nog meer mensen het leven gaat kosten.

Haïti is de aardbeving van 2010 nog nauwelijks te boven, is nu opnieuw in grote nood. De Salesianen van Don Bosco staan aan de zijde van de allerarmsten, met name de jongeren. Inmiddels komt de noodhulp op gang en ook wij willen daar een bijdrage aan leveren. Daarnaast kijken wij vooruit naar de komende maanden en jaren, als de ramp niet meer in het middelpunt van het nieuws staat. Noodhulp geven en werken aan wederopbouw, dat is onze missie.

 

Hubert Mesidor, salesiaan van Don Bosco uit Haïti:

“Dit is nog erger dan de aardbeving.”

“In het zuidwesten van Haïti zag ik ongelooflijke en niet voor te stellen vernietiging. Deze regio was de graanschuur van het land, de relatief rijkste regio op het gebied van landbouw en vegetatie. Nu hebben deze mensen niets meer te eten. Dit is nog erger dan de aardbeving. Ook nu verliezen we mensen, huizen, de infrastructuur. Maar nu bestaat ook de natuur niet meer om ons van voedsel te voorzien. Ik zag mensen een vrachtauto bestormen die voedsel bracht. Het is voor hen een verschrikkelijke ramp, ik vraag dringend om hulp.”

 

Haïti: één van de armste landen ter wereld

“De Parel van de Antillen” werd Haïti ooit genoemd. Het was de rijkste kolonie van Frankrijk op het Westelijk Halfrond, maar nu is het een van de armste landen ter wereld. De kloof tussen arm en rijk is enorm groot. De werkloosheid is met 70% erg hoog, met name omdat er al tientallen jaren nauwelijks economische ontwikkeling is geweest.

Het land is een republiek en politiek niet stabiel. Bovendien heeft Haïti door de jaren heen te maken gehad met verschillende natuurrampen, die het land telkens terug duwden in armoede. Zo was 2008 een rampjaar, omdat vier orkanen op een rij in drie weken tijd over het land raasden.

Op 12 januari 2010 beefde de aarde in Haïti en de gevolgen daarvan was het land nog lang niet te boven. Veel van de Haïtianen leefden nog in provisorisch gebouwde huizen of in tenten. De orkaan Matthew heeft de situatie verder verslechterd.

 

VIA Don Bosco op Haïti

Meer dan 200 scholen heeft Don Bosco op Haïti. Daar komen meer dan 25.000 kinderen en jongeren hun basisopleiding volgen of een vakopleiding. Zo steunen we vooral de armste en meest kwetsbare jongeren en hun gezinnen in steden, sloppenwijken en dorpen. De jongens en meisjes krijgen beroeps- en technisch onderwijs om ze goed voor te bereiden op een baan. We bieden ze perspectieven voor de toekomst, kans op werk. Want dat biedt ze de kans om de cirkel van armoede te doorbreken.

Twee VIA Don Bosco scholen volledig verwoest.

Helaas is er slecht nieuws te melden over de twee scholen die VIA Don Bosco steunt in de stad Les Cayes in Haïti. Het Centre Diocésain des Arts & Métiers, waar 200 jongens en meisjes een vakopleiding volgen, heeft grote schade opgelopen. Ons Centre Professionnel Notre Dame du Perpétuel Secours is door de storm en het hoge water deels aan herbouwing toe.

In de stad zelf staat geen huis meer overeind. De huizen, gemaakt van plaatwerk, zijn door de kracht van de orkaan opgetild en er is niets meer van over. In een naburig dorp is een kerkhof zwaar beschadigd. De lijken die nu ronddrijven moeten snel worden geborgen, waardoor het gevaar van cholera nog groter is. Het weinige drinkwater dat er nog is, is al besmet.

De bevolking waadt met de voeten in het water en verkeert in een shocktoestand. De toch al broze bodem onder hun bestaan is nu helemaal weggevallen. Wij zijn er om ze te helpen, om een hand op hun schouder te leggen en te troosten. Mogen wij op u rekenen om ons bij te staan? Uw gift voor voedsel, drinkwater, tenten en medicijnen is heel hard nodig.

 

Samen sterk in noodsituaties

Vooral in een noodsituaties als een aardbeving of, zoals nu een orkaan, is het van groot belang dat VIA Don Bosco plaatselijk sterk is verankerd. Dankzij onze vaste structuren en netwerken, kunnen we adequaat en efficiënt hulp bieden bij rampen.

Na de aardbeving in 2010 stelde dit ons in staat om, mede dankzij uw steun, de getroffenen te helpen. Nu staan wij, salesianen van Don Bosco, weer voor zo’n immense uitdaging en die pakken wij met beide handen vol overtuiging aan, samen met u!

De allerarmsten moeten nu geholpen worden. De wereld mag niet toekijken hoe deze mensen moeten lijden. Laat alstublieft uw hart spreken en maak uw gift over voor voedsel, water, medische hulp en bouwmaterialen.

Zo helpt u met uw gift.

€ 40: U geeft 5 kinderen een week lang elke dag een hartverwarmende warme maaltijd.

€ 100: U geeft een stevige tent waar een gezin met kinderen, waarvan het huis is verwoest, tijdelijk kunnen wonen.

€ 200: U geeft een volledige zuiveringskit om het water weer drinkbaar te maken in een schoolgebouw.

€ 250 U helpt mee om onze VIA Don Bosco scholen te herstellen en te herbouwen.

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels