VIA Don Bosco | Slaat een brug tussen Belgische scholen en partners in het Zuiden

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem – Tanzania 2022

Nieuws Het wereldwijde netwerk van Don Bosco scholen biedt een verrijkend platform voor ontmoeting.

lees meeren lire plus

Afsluiting van ons 18-jarig partnerschap met Ecuador

Nieuws De oorspronkelijke opzet van ons onderwijspartnerschap

lees meeren lire plus

Bouwen aan gendergelijkheid in Tanzania

Nieuws John Magulfi, de vorige president van Tanzania, stelde dat deze meisjes geen recht meer hadden op onderwijs omdat “immoreel gedrag onze scholen niet zou binnendringen.”

lees meeren lire plus

Leerling aan het werk in een praktijkatelier

Ook in Haïti verandert onderwijs de wereld

Nieuws Tijdens de lockdown, ontwikkelde een van onze partnerscholen een online leerplatform voor de lessen van de opleiding verpleegkunde. Op welke manier kon Saphira haar diploma vervolledigen? 

lees meeren lire plus

Jongerenrechten: een beklijvende podcast

Nieuws Wat kunnen leerkrachten doen om ervoor te zorgen dat alle jongeren aanspraak kunnen maken op hun rechten?

lees meeren lire plus

Kinderrechten op school

Nieuws Wereldwijd hebben alle kinderen recht op onderwijs, gezondheidszorg, een veilige plek om te wonen en te spelen, enz. Al deze rechten vind je terug in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Helaas worden deze nog al te vaak geschonden.

lees meeren lire plus

Met de steun van

Kwaliteitslabel