20
mrt
>
20
mrt

Maak op een actieve manier kennis met lesmaterialen rond (wereld)burgerschap voor basis- en secundair onderwijs.

Materialendag wereldburgerschapseducatie

Ben je als leerkracht, opvoeder of student lerarenopleiding op zoek naar inspiratie? Kom dan op maandag 20 maart 2017 naar docAtlas en maak kennis met educatief materiaal voor basis- en secundair onderwijs. Op het programma staan 6 infosessies die focussen op diverse aspecten van wereldburgerschap. Bovendien maak je kennis met de uitgebreide collectie educatieve materialen die docAtlas en Kleur Bekennen ter beschikking stellen van het onderwijs.

Programma

Voormiddag basisonderwijs

9u – 10u                              Boekenkoffer: aan de slag met wereldverhalen (De Rode Draad)
Doelgroep: kleuters en 1ste, 2de graad lager onderwijs

10u15 – 11u15                   Aan de slag met het thema water (Djapo)
Doelgroep:  kleuters en 1ste, 2de, 3de graad lager onderwijs

11u30 – 12u30                   Aan de slag met kinderrechten (Vormen vzw)
Doelgroep: 1ste, 2de, 3de graad lager onderwijs (onder voorbehoud)
 

Namiddag secundair onderwijs

12u45 – 13u45                  Werken rond actuele thema’s in de klas (Studio Globo)
Doelgroep: 2de en 3de graad ASO/BSO/KSO/TSO

14u – 15u                            Aan de slag met het thema klimaatverandering (GoodPlanet)
Doelgroep:  2de en 3de graad TSO/BSO/ASO

15u15 – 16u15                   E(du)quality:  spel over het belang van kwalitatief onderwijs (VIA Don Bosco)
Doelgroep: 2de en 3de graad ASO/TSO/BSO

 

Praktisch

Deelname is gratis. Schrijf je wel vooraf in. Je kan kiezen uit één of meerdere sessies.

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas)
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
 

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels