Democratische Republiek Congo (DRC) | VIA Don Bosco

Democratische Republiek Congo (DRC)

De kracht van het onderwijs in Mbuji-Mayi

“Jongeren verliezen hun leven op zoek naar geluk.”

lees meeren lire plus

Mijn eerste terreinreis naar de Democratische Republiek Congo

Op de planning: een bezoek aan de straatkinderen, de lancering van ons nieuwe programma en een bezoek aan enkele van onze partnerscholen.

lees meeren lire plus

Blijvende inzet voor jongeren in DR Congo

Vandaag de dag blijft het land geplaagd door wanbeleid en geweld. De meest recente ontwikkelingen en de weigering van Kabila om zijn presidentschap af te staan voorspellen niet veel goeds.

lees meeren lire plus

Met de steun van

Kwaliteitslabel