Brandweervrouwen en Onthaalvaders

21 februari 2017
Nina Honnay

Dit lessenpakket voor leerkrachten wil de jongeren er attent op maken dat genderstereotypen bestaan en dat ze, op vaak onzichtbare wijze, hindernissen opleggen voor de vrije ontwikkeling van jonge vrouwen en mannen. Dit lessenpakket spitst zich meer in detail toe op genderstereotypen die regelmatig in een schoolcontext worden bevestigd of versterkt. 

In ’t kort

 • Thematiek: Kritische benadering van genderstereotypen
 • Doelgroep: Leerlingen van de 2de en 3de graad ASO/TSO/BSO/KSO
 • Duur: 1 à 2 lesuren  
 • Doelen: Gemeenschappelijke stam: empathie, kritisch denken, mediawijsheid, open en constructieve houding, respect, zorgzaamheid
 • Contexten: 
  • 3.6 Doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik;
  • 5.3 Tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen-en kinderrechten;
  • 7.1 Beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;
  • 7.3 Illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;
  • 7.4 Trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.


 

Samenvatting

Het lessenpakket Brandweervrouw en Onthaalvader gaat over  genderstereotypen waar onze jongeren alle dagen mee geconfronteerd worden. Een genderstereotype is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties tegenover een bepaald gender. Daarom is het vandaag nog altijd nodig om genderongelijkheid aan te kaarten. Dit gaat dan zowel over de stereotypen waar meisjes het slachtoffer van zijn, als de stereotypen die jongens  zwaar onder druk zetten. Dit specifiek lessenpakket spitst zich in meer detail toe op genderstereotypen die regelmatig in een schoolcontext bevestigd of versterkt worden. 
Met de steun van de Vlaamse Overheid


 

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels