Brandweervrouwen en onthaalvaders | VIA Don Bosco

Brandweervrouwen en onthaalvaders

Brandweervrouwen en onthaalvaders wil iedereen erop attent maken dat genderstereotypes bestaan en dat ze vaak hindernissen opleggen voor de vrije ontwikkeling van jonge vrouwen en mannen.

In ’t kort

Wat: inspiratiegids omtrent de kritische benadering van genderstereotypen
Doel: sensibilisering en mobilisering van jongeren over genderstereotypen en negatieve beeldvorming
Doelgroep: voor leerkrachten uit 2e en 3e graad (ASO/TSO/BSO/KSO)
Duur: 1 à 2 lesuren

Beschrijving

De inspiratiegids Brandweervrouwen en onthaalvaders geeft de kans aan leerkrachten om via stellingen en uitspraken verschillende genderstereotypes te ontkrachten. Dankzij deze stellingen en bijhorend visueel materiaal kunnen de leerlingen met elkaar in gesprek gaan om zo eens stil te staan bij wat vaak voor waar en algemeen wordt aangenomen terwijl dit eigenlijk helemaal niet zo is.

De leerlingen worden er ook bewust van gemaakt dat deze genderstereotypes een, soms negatieve, impact hebben op hun ontwikkeling, zowel op school als later op werkvlak. De leerlingen krijgen zo de kans om de wereld waarin ze zich voortbewegen beter te begrijpen en kunnen zo ook betere keuzes maken.

Verder is er nog een deel gewijd aan de specifieke genderstereotypes die bestaan in de schoolcontext en geven we enkele aanbevelingen mee om hiermee om te gaan als leerkracht en als leerling. Er bestaan verschillende actiemogelijkheden voor de ganse schoolgemeenschap, deze komen ook rijkelijk aanbod in deze inspiratiegids.

Link met VOETen. De leerlingen…

3.6 Doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik;

5.3 Tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen-en kinderrechten;

7.1 Beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;

7.3 Illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit;

7.4 Trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid

Met de steun van

Kwaliteitslabel