Doelgerichte schooltrajecten rond wereldburgerschapseducatie | VIA Don Bosco

Doelgerichte schooltrajecten rond wereldburgerschapseducatie

2 februari 2021

Binnen het verankeren van wereldburgerschap op school is een 'integrale schoolbenadering' of 'whole school approach' van groot belang. In deze gids lees je hoe je hier mee aan de slag kan gaan.

“Wetenschappelijk onderzoek stelt dat ‘one-shots’ op het vlak van wereldburgerschapseducatie slechts een beperkt effect bij de leerlingen bereiken. Ook – en vooral – de leef- en leeromgeving en het gedrag dat leerlingen bij hun medeleerlingen en leerkrachten ervaren, hebben een cruciale invloed op hoe zij zich ontwikkelen. Daarom is samenwerking op alle domeinen van de school een sleutelbegrip en gaan scholen voor de verankering van wereldburgerschapseducatie best voor een ‘integrale schoolbenadering’ of ‘whole school approach’.

Dat is ook de insteek die in deze inspiratiegids wordt gehandteerd. In deze publicatie vind je op een overzichtelijke manier de kennis en expertise van diverse actoren uit het werkveld. Deze gids claimt geen absolute alwetendheid, maar wil tips en kaders aanreiken om, hetzij als school zelf, hetzij samen met pedagogische begeleiding van een koepel of een ngo aan de slag te gaan. De checklists zorgen ervoor dat de aangeboden informatie op een handige manier kan worden vertaald naar praktijk.”

Voor deze gids verwijzen we je graag door naar de website van Kruit. Daar kan je 'm gratis downloaden.

VIA Don Bosco leverde mee de inhoud aan door haar jarenlange expertise op dit gebied.

Met de steun van

Kwaliteitslabel