Inleefreizen

24 september 2015
Bieke Vandamme

Proef van ‘het leven zoals het is’ in het Zuiden. Ga mee op reis en ontdek hoe VIA Don Bosco en Broederlijk Delen de plannen van het Zuiden steunen en meewerken aan een betere wereld. De inleefreizen geven leerkrachten en leerlingen de kans om landen in het Zuiden op een niet-toeristische manier te leren kennen en om contacten te leggen met de lokale bevolking en leeftijdsgenoten. 

In ’t kort

  • Wat: Sensibilisatie traject met inleefreis rond thema’s ‘onderwijs’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘duurzaamheid’
  • Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs in Nederlandstalig België
  • Duur: een schooljaar met een inleefreis van twee weken tijdens de kerstvakantie


Samenvatting

VIA Don Bosco en Broederlijk Delen organiseren al jarenlang inleefreizen. De deelnemers maken kennis met de dagelijkse realiteit in Afrika of Latijns-Amerika. Ze ontmoeten de lokale bevolking. Ze leren van nabij de werking kennen van enkele partnerorganisaties en projecten die door VIA Don Bosco en Broederlijk Delen ondersteund worden en die lokale groepen helpen om op eigen kracht een beloftevolle toekomst uit te bouwen. Leerlingen en leerkrachten ervaren zo van dichtbij hoe ontwikkelingssamenwerking functioneert. De leerlingen komen in contact met leeftijdsgenoten in het Zuiden, ze organiseren samen activiteiten en ze verblijven enkele dagen bij lokale gastgezinnen.
Beleven, ontmoeten en actie zijn de sleutelwoorden.
De groep inleefreizigers bestaat uit 21 personen - 4 leerkrachten en 16 leerlingen uit 4 verschillende scholen en 1 reisbegeleider - en trekt er voor twee weken op uit tijdens de kerstvakantie. Vóór vertrek legt iedereen samen een inleeftraject af. Zo ga je goed voorbereid op reis. Achteraf is er een uitgebreide nawerking, waardoor je de kans krijgt je engagement verder te zetten.


Het proces ziet er ongeveer als volgt uit:
• Vanaf november tot begin december: de informatiebrochure wordt verdeeld en scholen kunnen zich kandidaat stellen via het kandidaatstellingsformulier.
• December: selectie op basis van de geografische spreiding van de kandidaat-scholen, hun motivatie en spreiding van richtingen (ASO—TSO—BSO). Scholen worden een week na de deadline verwittigd of ze al dan niet geselecteerd zijn.
• Januari: er wordt een infoavond georganiseerd op de geselecteerde scholen waar geïnteresseerde leerlingen meer te weten komen over de reisbestemming en het programma.
• Februari: elke school selecteert vier leerlingen.
• Begin juli: als eerste vormingsmoment nemen leerlingen en leerkrachten deel aan het Wereldkamp van Broederlijk Delen (5 dagen voor de leerlingen, 2 dagen voor de leerkrachten).
• Oktober: voorbereidingsweekend voor leerlingen en leerkrachten.
• December: inleefreis van twee weken.
• Januari: terugkommoment om te reflecteren over de ervaringen op terrein.
• Februari-maart: op school zetten de inleefreizigers met medeleerlingen en personeelsleden activiteiten op rond de vastencampagne van VIA Don Bosco en Broederlijk Delen.


Reisverslagen

2016-2017 Burkina Faso

2015-2016 Colombia

Het jongerenforum is een vast element tijdens de inleefreis. Hier vinden de jongeren de tijd en ruimte om samen met enkele Colombiaanse leeftijdsgenoten na te denken over maatschappelijke uitdagingen. Dit filmpje illustreert de warme ontmoeting en uitwisseling.


2014-2015 Peru


2013-2014 SenegalMogelijke VOET

Gemeenschappelijke stam: communicatief vermogen, empathie exploreren, open en
constructieve houding, verantwoordelijkheid


Contexten

3.6 De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en
machtsmisbruik.
3.11 De leerlingen gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de
leefwereld van anderen.
4.2 De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische,
sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
7.2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.


Goed om weten

Geïnteresseerd om met jouw school deel te nemen? Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur ons een e-mail en u mag van ons een informatiebrochure verwachten in november.

In samenwerking met Broederlijk Delen

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels