Ongelijkheid in het onderwijs

20 februari 2017
Nina Honnay

In België waar onderwijs gratis is, maar ook een leerplicht geldt, hebben alle kinderen toegang tot onderwijs. Betekent dit dat het Belgische onderwijssysteem rechtvaardig is voor iedereen?

In ’t kort

 • Wat: Inspiratiegids met als thema ‘Ongelijkheid in Onderwijs’
 • Doelgroep: Alle leerlingen van het secundair onderwijs, 2de en 3de graad, ASO/TSO/BSO/KSO
 • Duur: 1 lesuur à 5 lesuren, zelf te bepalen (5X50 minuten)
 • Doelen: empathie, kritisch denken, open en constructieve houding
 • Contexten VOETen: 
  • 5.3 Tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen-en kinderrechten
  • 5.4 Zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen
  • 6.2 Toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welvaart en de verdeling van welvaart
  • 6.8 Geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan

 

Samenvatting

Ongelijkheid in het onderwijs is een confronterend lessenpakket waarin duidelijk wordt  dat het fundamenteel recht op onderwijs nog in veel landen, inclusief België nog te vaak geschonden wordt. Het is dankzij het onderwijs dat een kind leert om zijn eigen identiteit en waarden te ontwikkelen en zo langzaamaan zich integreert in onze werkende maatschappij. Het einddoel van onderwijs is het verbeteren van de levenskwaliteit van ieder mens. Het is de basis om met gelijke kansen te kunnen beginnen in het leven. Leerlingen komen dankzij dit lessenpakket te weten waarom toegang tot onderwijs zo moeilijk kan zijn, in landen in het zuiden, maar ook hier in België.

 

 

Met de steun van de Vlaamse overheid

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels