Ongelijkheid in het onderwijs | VIA Don Bosco

Ongelijkheid in het onderwijs

Ongelijkheid in het onderwijs is een confronterende inspiratiegids waarin, door middel van verschillende methodieken, duidelijk wordt dat het fundamenteel recht op onderwijs nog in veel landen geschonden wordt, inclusief in België.

In ’t kort

Wat: inspiratiegids over de ongelijke kansen in onderwijs overal ter wereld
Doel: jongeren sensibiliseren over het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de ongelijkheden in kansen op kwaliteitsvol onderwijs in de wereld.
Doelgroep: voor leerkrachten om uit te werken met hun klassen van de 2de en 3de graad SO
Duur: 1 à 5 lesuren, zelf te bepalen

Beschrijving

Deze inspiratiegids bestaat uit verschillende methodieken (quiz, stellingenspel, schriftelijke discussies, persartikel analyse en rollenspel) die de leerkracht kan gebruiken met de leerlingen.

De leerkracht kan door middel van deze inspiratiegids samen met de leerlingen nagaan waarom kwaliteitsvol onderwijs zo belangrijk is, welke impact het heeft, niet alleen op de jongeren zelf, maar ook op de samenleving.

Er wordt ook nagedacht over waarom toegang tot onderwijs zo moeilijk kan zijn, in landen in het zuiden maar ook hier in België. Er worden verschillen en gelijkenissen opgemerkt tussen België en andere landen zoals India, Democratische Republiek Congo en Chili om er zo achter te komen dat er nog overal werk aan de winkel is om het recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen.

Uiteindelijk wordt gekeken naar oplossingen en alternatieven zodat leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan om het recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor elke jongere ter wereld.

Link met VOETen. De leerlingen…

5.3 Tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen-en kinderrechten.

5.4 Zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen.

6.2 Toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welvaart en de verdeling van welvaart.

6.8 Geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan.

 

Met steun van de Vlaamse Overheid

Met de steun van

Kwaliteitslabel