Saved by the bell

24 september 2015
Stephanie De Ryck

Miljoenen kinderen en jongeren, overal ter wereld, hebben nog steeds geen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Met de actie “Saved by the Bell”, roepen we alle scholen op om op 5 oktober, de Internationale Dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten luiden. Zo laten we de wereld horen dat iedereen recht heeft op onderwijs! Bovendien gaat er extra aandacht uit naar alle leerkrachten wereldwijd die, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf geven.

In ’t kort

  • Wat: Jaarlijkse, grootschalige actie ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Leerkracht (5 oktober), met als thema ‘Recht op Onderwijs’
  • Doelgroep: Alle leerlingen van het secundair onderwijs, 12-18 jaar, ASO/TSO/BSO/KSO 
  • Duur: 5 minuten tot een hele dag (zoals je zelf verkiest)


Leerlingen en leerkrachten zijn weleens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel echter zelden of nooit rinkelen. Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Daarom zetten we op de Internationale Dag van de Leerkracht niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper. Overal ter wereld immers geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Natuurlijk verdienen de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs, ook onze volle aandacht.
Met Saved by the Bell, laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs.
Saved by the Bell bestaat concreet uit 3 korte activiteiten.


1) Vooreerst wordt er in de klas of op de speelplaats een ochtendwoordje voorgelezen voor alle leerlingen en leerkrachten. VIA Don Bosco schetst in dit ochtendwoord het universele probleem van een ongelijke toegang tot onderwijs. Talrijk cijfermateriaal benadrukt de omvang en ernst van het probleem.


2) Bovendien zet het ochtendwoordje de leerlingen en leerkrachten van de school aan hun solidariteit te tonen en hun stem te laten horen aan de politieke leiders om meer middelen te eisen voor een betere toegang tot kwaliteitsonderwijs wereldwijd door de bel massaal 1 keer extra te laten rinkelen.


3) Na deze actie wordt er een groepsfoto genomen. VIA Don Bosco stuurt de groepsfoto’s daarna op naar de beleidsmakers.
In heel België hebben er in 2014 410 scholen deelgenomen aan Saved by the Bell. Bovendien hebben er 12 scholen in DR Congo, India, Myanmar en Rwanda actief geparticipeerd.
Indien je op een speelse manier dieper wil ingaan met je klas op de universele ongelijkheden in toegang tot onderwijs, heeft VIA Don Bosco het spel ‘Wegwijs in Onderwijs’ gecreëerd. In dit spel maken leerlingen kennis met verschillende soorten van onrecht, kunnen ze nadenken over de belangrijkste obstakels voor kwaliteitsvol onderwijs en over de verschillende maatregelen dat een land kan nemen om ze uit de weg te ruimen.


Goed om weten

Je kan je school inschrijven voor Saved by the Bell via de site www.savedbythebell.be. Ook het ochtendwoordje kan je terugvinden op deze site, samen met een heleboel andere relevante informatie over het universele recht op onderwijs.

 

In samenwerking met Studio Globo

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels