School 2 School

24 september 2015

School-to-school (s2s) zorgt voor een verschuiving van ‘spreken over het Zuiden’ naar ‘spreken mét het Zuiden’ dankzij een partnerschap van een Belgische school met een school in het Zuiden. Door de actieve inbreng van leerlingen, leerkrachten en directieleden uit beide scholen, worden vooroordelen doorprikt en krijgt “de andere” een gezicht. Zo wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds begrip en respect.

In ’t kort

 • Wat: een educatief partnerschap tussen een school in het Zuiden en een school in België
 • Doelgroep:  afhankelijk van de aard en intensiteit van het samenwerkingsverband: een klas; een graad; een hele school (ASO/TSO/BSO) en eventueel ouders en andere lokale actoren.
 • Duur: de termijn is afhankelijk van wat de scholen met elkaar afspreken en varieert meestal tussen drie en zeven jaar.


Samenvatting

School-to-School (s2s) is een partnerschap tussen een school in het Zuiden en een school in België. Deze twee scholen delen ervaringen en bouwen samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. Ieder partnerschap is uniek. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt wordt. Het lerende aspect staat centraal.
Met s2s wordt gestreefd naar een breed partnerschap, waarbij meerdere klassen en graden betrokken zijn. Ook ouders of andere lokale actoren kunnen het samenwerkingsverband mee ondersteunen. Meestal beginnen één of een paar klassen, leerkrachten of directieleden samen en breidt het partnerschap stap voor stap uit.
Er is veel te leren uit een s2s-project. De deelnemers — of dat nu leerlingen, leerkrachten of directieleden zijn — krijgen een realistisch beeld van het Zuiden en leren omgaan met cultuurverschillen. Door de actieve inbreng van het Zuiden zelf worden aan beide kanten vooroordelen doorprikt en krijgt “de andere” een gezicht. Op die manier wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds begrip en respect.
VIA Don Bosco is ervan overtuigd dat betrokkenheid maar zál ontstaan en zal blíjven bestaan wanneer er sprake is van zo’n wederkerige relatie. Als we echt spreken mét het Zuiden zullen we ook geen ongelijkheid meer verdragen ... en pas dan verandert er iets en kunnen we wereldburgers worden.

 

In juli 2016 trok een groep leerkrachten uit het Lutgardiscollege in Oudergem, Don Bosco in Haacht en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe een bezoek aan hun partnerscholen.

Lees hier het verslag.

 

 


Mogelijke VOET

Gemeenschappelijke stam: empathie, flexibiliteit, open en constructieve houding


Contexten

5.3 De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten.
6.2 De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn
en verdeling van welvaart.
7.2 De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.


Goed om weten

VIA Don Bosco begeleidt zowel de Belgische school als de school in het Zuiden. VIA Don Bosco treedt vooral op bij de opstart van een s2s-project. Daarna ligt het initiatief en de concretisering bij de scholen zelf. De rol van VIA Don Bosco wordt dan eerder ondersteunend.
Voor secundaire scholen met een s2s project werkt VIA Don Bosco kant en klaar lesmateriaal uit, met als doel een inhoudelijke uitwisseling tussen beide scholen te bevorderen. De bedoeling is dat leerlingen mekaar leren kennen, van elkaar leren en dat stereotypen doorbroken worden.


Het eerste jaar is vooral een kennismakingsjaar. VIA Don Bosco helpt door:

 

 • te zoeken naar een geschikte partnerschool;
 • de eerste contacten te leggen met de school in het Zuiden;
 • de groep leerkrachten die het project opstart aan te sturen en te inspireren;
 • twee kennismakingsbezoeken praktisch en inhoudelijk uit te werken: de Belgische school
 • reist naar het Zuiden en omgekeerd;
 • input te geven bij het opstellen van het eerste gemeenschappelijk s2s-jaarplan, waarin het
 • eerste (school)jaar van de concrete uitwisseling wordt beschreven (i.s.m. VVOB);
 • educatief materiaal aan te reiken dat gebruikt kan worden tijdens uitwisselingslessen.


Eenmaal s2s opgestart is, ondersteunt VIA Don Bosco beide scholen bij:

 

 • het opstellen van het s2s-jaarplan;
 • het begeleiden bij subsidieaanvragen van VVOB Scholenbanden;
 • het bieden van inhoudelijke (thematische) ondersteuning;
 • het tussentijds opvolgen en evalueren van het project.

VIA Don Bosco begeleidt ook de afronding van het s2s-project. Indien er tijdens s2s moeilijkheden opduiken of de communicatie niet vlot verloopt, dan kan er steeds een beroep gedaan worden op VIA Don Bosco.

In samenwerking met VVOB

 

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels