School 4 School | VIA Don Bosco

School 4 School

11 april 2022

School 4 School is een kort lespakket waarbij een educatief luik gekoppeld wordt aan een fondsenwervende actie. Het educatieve luik start met een spel waarbij leerlingen ondergedompeld worden in de wereld van onrechtvaardigheid.

In 't kort

Wat: Educatief lespakket met fondsenwervende actie
Doel: Leerlingen zijn bereid om een fondsenwervende activiteit uit te werken om op die manier hun steentje bij te dragen aan toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen én dat overal ter wereld.
Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO/KSO)
Duur: 3 lesuren
Wanneer: September – oktober: 5 oktober, de Dag van de Leerkracht, kan hierbij centraal staan als startdag of als actiedag

Beschrijving

Binnen het educatieve luik staat ‘onrechtvaardigheid’ centraal. De leerlingen spelen in het eerste lesuur een spel dat van begin tot einde onrechtvaardig in elkaar zit. Het is echt de bedoeling dat leerlingen luidop durven zeggen ‘ja maar meneer/mevrouw, dat is niet eerlijk’. Daarnaast is het spel ook echt tof om te spelen en volledig aangepast aan het digitaal tijdperk waarin we leven.

In een tweede lesuur wordt dit gekoppeld aan de ongelijke kansen die jongeren wereldwijd hebben want ook dat is ver van eerlijk te noemen. Daarvoor worden onder andere methodieken als filosoferen en design thinking gebruikt. We zoomen daarbij ook in op de ongelijke kansen die er zijn bij onze Vlaamse jongeren. Ook het stereotype dat alle jongeren in het Globale Zuiden minder kansen zouden hebben, wordt doorbroken.

Tenslotte wordt er in een 3e lesuur een actie op touw gezet. Die actie moet vanuit de leerlingen zelf komen en kan dus in alle scholen anders zijn naargelang het engagement en de draagkracht van de klas of school. Wij, en ook niet de leerkracht, gaan dus helemaal niet gaan opleggen dat alle scholen nu ‘…’ moeten gaan verkopen. Acties komen per klas of school op een digitaal platform. We delen prijzen uit voor de creatiefste klas en de klas die de meeste centen verzamelt.

Klik hier als je graag al eens gaat rondneuzen op dit platform.

Overweeg je om je (samen met enkele collega’s) in te schrijven en krijg je graag wat meer uitleg over ‘School 4 School’, herbekijk dan de infosessie die we gaven.

U kan deze hier downloaden. (wachtwoord: School4School.VIADonBosco)

Wat leerlingen leerden van School 4 School

"Er is veel verborgen ongelijkheid in de samenleving." - Victor, 5e middelbaar

"Met mijn groepje hebben we ons best gedaan om het spel te winnen, maar tevergeefs. Later, toen de onthulling kwam van wie welke nadelen had, zag ik in dat het niet eerlijk was van in het begin. Dit frustreerde mij niet, omdat het maar een spel was. Maar het gaf mij wel een blik op de les die hieruit te halen viel." - Nora, 5e middelbaar

"Solidariteit is de sleutel tot alles!" - Julie, 5e middelbaar

Doe mee en maak kans op een leuke klasuitstap!

Daag tijdens het spel je leerlingen uit met tal van leuke uitdagingen. Maak je borst maar alvast nat!

Met de steun van

Kwaliteitslabel