Waarden en normen

21 februari 2017
Bieke Vandamme

Dit lessenpakket legt op een zeer gevarieerde en ludieke manier uit wat de begrippen ‘waarden’ en ‘normen’ juist betekenen. Het stimuleert de jongeren bovendien om tolerant te zijn tegenover mensen die andere normen en waarden hebben.

In ’t kort

 • Wat: Inspiratiegids met als thema ‘Waarden en Normen’
 • Doelgroep: Alle leerlingen van  de 3de graad ASO/TSO/BSO/KSO
 • Duur: 1 à 2 lesuren 
 • Doelen: Gemeenschappelijke stam: communicatief vermogen, empathie, kritisch denken, open en constructieve houding, respect, samenwerken, zelfbeeld, zorgzaamheid
 • Contexten:
  • 5.5 Tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheden;
  • 5.13 Geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt;
  • 7.1 Beschrijven de dynamiek in leef-en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;
  • 7.2 Gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen;
  • 7.4 Trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.

 


Samenvatting

“Waarden en Normen” is een lessenpakket dat de leerkrachten helpt om deze soms wat moeilijke thematiek op een  open manier aan te brengen. . De verschillende aangeboden activiteiten geven de kans aan jongeren om  hun eigen normen en waarden te benoemen, en zo ook een deel van hun eigen identiteit te ontdekken. Maar het gaat ook verder, we kunnen onszelf alleen maar ontwikkelen als we een kans geven aan wat anders is. Dankzij dit lessenpakket kan de leerkracht, met voldoende theoretische kennis en praktijk instrumenten, de leerlingen diverse  waarden en normen laten ontdekken, leren begrijpen en weten te appreciëren.


 

met steun van de Vlaamse overheid 

Met de steun van

Kwaliteitslabel