Waarden en normen | VIA Don Bosco

Waarden en normen

In deze inspiratiegids staan er verschillende activiteiten die op ludieke wijze de concepten ‘waarden’ en ‘normen’ uitleggen. Jongeren worden aangezet om hun eigen waarden en normen te definiëren en ontdekken hoe ze voor iedereen anders kunnen zijn en hoe we met die diversiteit kunnen omgaan.

In 't kort

Wat: inspiratiegids over waarden en normen
Doel: communicatief vermogen, empathie, kritisch denken, open en constructieve houding, respect,  samenwerken, zelfbeeld, zorgzaamheid.
Doelgroep: leerlingen van het secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO/KSO)
Tijd: variabel  

Beschrijving

Deze inspiratiegids geeft aan leerkrachten de nodige middelen om op een open en simpele manier dit thema aan te kaarten in hun klas. De verschillende activiteiten geven aan de jongeren de kans om hun eigen normen en waarden te benoemen. Ze ontdekken zodanig een heel nieuw aspect van hun identiteit. Maar het gaat ook verder, we kunnen alleen maar groeien wanneer we ons openen voor anderen, ook diegene met andere normen en waarden. Samen op zoek gaan naar hoe we dit dialoog het best voeren, is de insteek van deze inspiratiegids.


Link met VOETen

De leerlingen…

5.5: Tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheden.

5.13: Geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

7.1: Beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.

7.2: Gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

7.4: Trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.


Met steun van de Vlaamse Overheid  


 

Met de steun van

Kwaliteitslabel