Benin | VIA Don Bosco

Benin

Kwalitatief beroepsonderwijs voor iedereen

In Benin ondersteunt VIA Don Bosco drie scholen voor beroepsonderwijs en één tewerkstellingsinitiatief. Jaarlijks krijgen ongeveer 1150 kwetsbare meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Marie

Dit is het verhaal van Marie (17 jaar) die in haar tweede jaar lassen zit in een Don Bosco beroepsschool in Porto-Novo. Voorheen volgde ze algemeen secundair onderwijs, maar dat was geen succes. Toen ze het voorstel kreeg om een opleiding lassen te volgen, twijfelde ze een beetje, maar uiteindelijk besloot ze om ervoor te gaan. Marie weet heel goed hoe belangrijk het is om later werk te vinden. Ze wil graag kinderen en een mama moet altijd in staat zijn om te zorgen voor haar kinderen, zelfs als er iets met haar echtgenoot gebeurt. Een opleiding is voor Marie een soort verzekering voor de toekomst.

Soms is het niet evident om het enige meisje in de opleiding te zijn. Maar toch zet Marie door. Haar praktijkleerkracht Sébastien is enorm fier om Marie in zijn klas te hebben. Ze is het levende bewijs dat de mentaliteit in Benin aan het veranderen is. “Vrouwen kunnen het werk van mannen doen en de mannen moeten vrouwen aanvaarden als hun gelijken op de werkvloer”, aldus Sébastien.


De uitdagingen

Ondanks de recente economische groei blijft Benin één van de armste landen in West-Afrika. Meer dan de helft van de bevolking moet overleven met minder dan 1,90 dollar per dag. De bevolking is er erg jong met bijna 43 procent van de bevolking jonger dan 15 jaar. Als jongeren überhaupt werk vinden, werken ze vaak in zeer slechte en onzekere omstandigheden. Het beschermen van de kinderrechten blijft een belangrijke uitdaging in Benin. Mensenhandel en kinderarbeid zijn gangbare praktijken, vooral bij meisjes, die bovendien ook vaak misbruikt worden.

Op het vlak van onderwijs, blijft de alfabetiseringsgraad erg laag. Technisch- en beroepsonderwijs zijn het kleine broertje binnen het onderwijs. Het ontbreekt aan middelen en aangepast materiaal om opleidingen aan te passen aan technologische en socio-economische evoluties. Als gevolg daarvan wordt het land regelmatig geteisterd door stakingen in het onderwijs.


Wat doet VIA Don Bosco?

In Benin ondersteunen we technische- en beroepsscholen die kwetsbare meisjes en jongens de kans geven om een beroep te leren en hun toekomst in eigen handen te nemen. We bieden daarmee een antwoord op het gebrek aan kwaliteitsvolle beroepsopleidingen en verbeteren voor deze jongens en meisjes de toegang tot beroepsonderwijs zodat ze de noodzakelijke vaardigheden kunnen verwerven om zich sociaal en professioneel te integreren in de maatschappij.

Op het terrein ondersteunen we drie beroepsscholen en een tewerkstellingsbureau voor de meest kwetsbare jongeren.

We ondersteunen de scholen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld door opleiding van leerkrachten, het aanpassen van leerprogramma’s aan de wereld van het werk, of het aanpassen van de praktijkateliers aan veiligheidsnormen.

Daarnaast versterken we het algemeen beheer van onze partnerscholen en het tewerkstellingsbureau. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor het versterken van hun financiële autonomie door het creëren van schoolondernemingen en andere activiteiten om inkomsten te genereren.

Tijdens en na hun opleiding worden de jongeren begeleid naar de wereld van het werk, door de tewerkstellingsbureaus. Bovendien krijgen ze basisprincipes mee over ondernemerschap, zodat ze na de opleiding eventueel als zelfstandige aan de slag kunnen.

Tot slot besteden we specifiek aandacht aan de toegang tot de beroepsopleidingen voor meisjes. Sensibilisering van alle stakeholders rond de gelijkwaardigheid van meisjes en jongens loopt als rode draad doorheen ons programma in Benin.

De scholen en tewerkstellingsinitiatieven bevinden zich in:

  • Cotonou
  • Porto-Novo
  • Parakou


Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  • Protos
  • Apefe
  • Croix Rouge de Belgique et béninoise

Met de steun van:

  • WBI 

 

Klik hier voor de website van ADAFO, onze partnerorganisatie ter plaatse. 

 
 
 
 

Programma-beheerder

Aurélie Vanossel

 

 
 
 
 

Directeur ontwikkelingsbureau

Paul Adjibode

 

 
 
 
 

Locatie ontwikkelingsbureau

Cotonou

 

 
 
 
 

Human Development Index (HDI)

38%

Alfabetiseringsgraad

61

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel