Benin

Afrika

In Benin streeft VIA Don Bosco naar een duurzame verbetering van de socio-professionele integratie van kansarme jongeren tussen de 15 en de 25 jaar uit Cotonou, Porto Novo, Parakou en omstreken.

Waarom

Vandaag de dag behoort Benin nog steeds tot de groep van minst ontwikkelde landen. De inspanningen tegen armoedebestrijding moeten daarom hoog blijven. De economie kwam ernstig onder druk te staan door de globale  crisis, door de afkalving van de katoenindustrie en door zware overstromingen. In 2012 kende Benin dan wel opnieuw een economische groei, maar de meerderheid van de bevolking profiteert hier niet van. De economische groei kan de bevolkingsgroei immers niet volgen. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs en de tewerkstelling. Meisjes en vrouwen zijn een zeer kwetsbare groep in Benin.

VIA Don Bosco en haar partnerorganisaties geloven dat investeren in kwalitatief beroepsonderwijs de beste garantie biedt op een betere toekomst voor de jongens en meisjes in Benin.

Hoe

In Benin streeft VIA Don Bosco naar een duurzame verbetering van de socio-professionele integratie van kansarme jongeren tussen de 15 en de 25 jaar uit Cotonou, Porto Novo, Parakou en omstreken. Dat doen we door de verbetering van het onderwijsleerproces in de Don Bosco opleidingscentra, de verbetering van de kwaliteit van het beheer van deze centra en de verbetering van de kwaliteit van de begeleiding naar de wereld van werk. In Benin werkt VIA Don Bosco samen met één ontwikkelingsbureau (ADAFO) en drie centra voor beroepsopleiding: 

  • Ecole Professionnelle Salésienne Saint Jean Bosco in Cotonou,
  • CPET (Centre Privé d’Enseignement Technique) DON BOSCO Parakou en
  • Centre Artisanal Garreli in Porto-Novo dat deel uitmaakt van de Foyer Don Bosco.

De centra in Cotonou en Parakou zijn erkende scholen en bieden een brede waaier van diplomerende beroepsopleidingen aan. Foyer Don Bosco richt zich vooral op straatkinderen. In dit centrum bestaan vier ateliers: houtbewerking, motomechanica, metaalconstructie/lassen en installatie van hout/aluminiumramen. Ook al bieden de centra eerder ‘typische’ richtingen aan voor jongens, toch doen ze inspanningen om meisjes op de schoolbanken te krijgen en ze te laten studeren.

De drie centra genieten een goede reputatie wegens de kwaliteit van het onderwijs dat ze aanbieden en voor de gedisciplineerde leerlingen die ze vormen.

In 2014 werd er geïnvesteerd in een nieuw schooldatabeheersysteem. Het ontbreken van accurate gegevens van leerlingen is immers een gekend probleem in de Afrikaanse onderwijscontext. Deze software zal gebruikt worden voor alle 46 Don Bosco scholen in de 7 landen van de regio AFO (Afrique Francophone Occidentale).

Ook al staan onze partnerorganisaties bekend voor de kwaliteit van hun onderwijs, toch blijven we investeren in het verbeteren van het leerproces. In de eerste plaats werd de leerinhoud van de verschillende opleidingen geanalyseerd en aangepast aan de wereld van het werk. Het aanpassen van de curricula concretiseert zich ondermeer in het integreren van nieuwe modules in de bestaande opleidingen (bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen voor de opleiding elektriciteit). Via ons programma krijgen de scholen de kans om via bijscholing de officiële kwalificatie van hun leerkrachten te verbeteren. Leerkrachten zijn immers een belangrijke sleutel om de kwaliteit van een opleiding te verbeteren en leerlingen met succes te laten afstuderen.

Het centrum in Parakou is sinds 2014 getransformeerd in een ‘Ecole-entreprise’. Ze hebben zes schoolondernemingen opgezet om zelf inkomsten te genereren en op termijn zelfbedruipend te worden. Tegelijkertijd krijgen leerlingen de kans om mee te werken in de schoolonderneming en zo competenties rond ondernemerschap op te doen. Hiervoor wordt de school ondersteund door ADAFO en Teach A Man to Fish.

Tenslotte is er in het centrum van Cotonou en Parakou een tewerkstellingsdienst. Deze dienst zoekt partnerschappen met bedrijven en organiseert activiteiten zoals stages en bedrijfsbezoeken. Op deze manier krijgen de leerlingen betere voeling met de wereld van het werk en maken ze na hun opleiding een grotere kans om aan de slag te kunnen.

Ontwikkelingseducatie

Samen met de dienst ontwikkelingseducatie van VIA Don Bosco maakte het ontwikkelingsbureau ADAFO in Benin uitwisselingen tussen opleidingscentra in het zuiden en scholen in België mogelijk. Zo wordt tijdens het schooljaar 2015-2016 een uitwisselingsproject opgezet tussen de partners uit de drie centra en twee scholen uit België (Institut Emile Gryson uit Anderlecht en Collège Saint-Louis uit Luik). Deze uitwisseling gebeurt in het kader van de actie ‘Move with Africa’.

 

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Maïka Denys

Directeur ontwikkelingsbureau

Hernàn Cordero

Locatie ontwikkelingsbureau

Cotonou
48%

Human Development Index (HDI)

29%

Alfabetiseringsgraad

58

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
2013
4 180.00
4 180.00
2014
412 102.29
3 200.00
415 302.29
600
2015
310 331.19
3 050.00
313 381.19
1 128

Met de steun van

Kwaliteitslabel