Bolivia

Latijns-Amerika

VIA Don Bosco werkt in Bolivia samen met acht partnerorganisaties. We onderscheiden drie types partners: het ontwikkelingsbureau, zes opleidingscentra en een tewerkstellingsbureau. Met ons programma bereiken we voornamelijk jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 27 jaar oud.

Waarom

Tegenover relatieve politieke stabiliteit, inclusief beleid en overheidsinspanningen in verband met onderwijs, staan een aantal moeilijkheden waar het Boliviaans onderwijs mee te kampen krijgt. Zo zorgt de grote toename aan schoolgaande jeugd voor grotere klassen en een gebrek aan goed opgeleide leerkrachten in het staatsonderwijs, terwijl de kwaliteitskloof met privéscholen alsmaar groter wordt.

Stedelijke gebieden blijven groeien en de formele economische sectoren hebben moeite om die toestroom op te vangen, waardoor vele jongeren terecht komen bij informele bedrijven die hun arbeidsrechten niet altijd (kunnen) respecteren. Onze partnerorganisaties in de stad zetten daarom sterk in op het ontwikkelen van opleidingen die wél tot (zelf-)tewerkstelling leiden en op begeleiding van jongeren naar waardige loonarbeid.

Hoe

VIA Don Bosco werkt in Bolivia samen met acht partnerorganisaties. We onderscheiden drie types partners: het ontwikkelingsbureau, zes opleidingscentra en een tewerkstellingsbureau. Met ons programma bereiken we voornamelijk jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 27 jaar oud. Drie centra in Santa Cruz werden specifiek opgericht  voor kinderen, adolescenten en jongeren in straat- en risicosituaties.

Het programma van VIA Don Bosco, doorheen al haar partnerlanden, heeft als doel om het leven van kansarme jongeren te verbeteren door ze een integrale opleiding aan te bieden en hen te begeleiden naar waardig werk. Er werd al heel wat werk verricht om de curricula en leerprogramma’s af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt.

 

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Tine Limet

Directeur ontwikkelingsbureau

P. Reinaldo Villazón

Locatie ontwikkelingsbureau

Cochabamba
56%

Human Development Index (HDI)

91%

Alfabetiseringsgraad

66

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
2013
385 012.17
385 012.17
2 557
2014
802 005.36
1 178.00
803 183.36
1 550
2015
674 122.01
1 534.25
675 656.26
1 868

Met de steun van

Kwaliteitslabel