DR Congo

Afrika

De focus van VIA Don Bosco in DR Congo ligt op het aanbieden van beroeps- en technische opleidingen aan jongeren die niet terecht kunnen in het reguliere schoolsysteem: enfants en rupture familiale; of jongens en meisjes die er—om uiteenlopende socio-economische redenen—niet in slaagden hun diploma lager onderwijs te behalen.

Waarom

De Democratische Republiek Congo is schatrijk aan mineralen, en toch staat deze voormalig Belgische kolonie op de voorlaatste plaats in de human development ranking. DRC blijft geplaagd door wanbeleid en oorlog. Net geen 65% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Meer dan 70% van de 15 tot 24 jarigen heeft geen werk. Meestal zijn het de jongeren in de steden die getroffen worden. Door de grote werkloosheid bij deze jongeren belanden ze vaak in een moeilijke straatsituatie. Sinds 2013 ligt bij de Belgische en Congolese overheden de focus op het technische en beroepsonderwijs. DR Congo blijft één van de belangrijkste partnerlanden van VIA Don Bosco.

 

Hoe

De focus van VIA Don Bosco in DR Congo ligt op het aanbieden van beroeps- en technische opleidingen aan jongeren die niet terecht kunnen in het reguliere schoolsysteem: enfants en rupture familiale; of jongens en meisjes die er—om uiteenlopende socio-economische redenen—niet in slaagden hun diploma lager onderwijs te behalen.  Ook hebben we aandacht voor de begeleiding van afgestudeerde jongeren naar de arbeidsmarkt.

Daarom steunen we in DR Congo twee lokale netwerken: de SDB (Salesiani di Don Bosco) en FMA (Filles de Marie Auxiliatrice). In het programma steunen we acht opleidingscentra die gelegen zijn in de drie belangrijkste steden van het land: Kinshasa, Lubumbashi en Mbuji-Mayi. Omdat we ook aandacht hebben voor tewerkstelling ondersteunen we daarnaast twee tewerkstellingsbureaus, in Lubumbashi en Mbuji-Mayi.

Één van de belangrijkste evoluties in 2014 was de oprichting van het BPSCO: Bureau Salésien Pédagogique du Congo. Dit pedagogisch bureau vervult een coördinerende functie in het programma, en werkt nauw samen met zowel de opleidingscentra als de tewerkstellingsdiensten. In 2014 heeft dit kersverse bureau voornamelijk ingezet op het optimaliseren van de kwaliteit van de leerprogramma’s. Zo zorgen we ervoor dat leerinhouden aangepast zijn aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt en wordt er bovendien nauw samengewerkt met relevante werkgevers. De banden met de privésector worden zo aangehaald, en vergroten de jongeren hun kansen op het vinden van waardig werk.

 

Met de steun van federale fondsen, WBI en Porticus

Programma-beheerder

Imka

Directeur ontwikkelingsbureau

Eric Meert & Odile Karhini

Locatie ontwikkelingsbureau

Lubumbashi
44%

Human Development Index (HDI)

65%

Alfabetiseringsgraad

48

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
2013
441 720.43
521 165.77
962 886.20
2014
807 104.33
484 294.53
1 291 398.86
2015
649 719.96
856 456.82
1 506 176.78
1 566

Met de steun van

Kwaliteitslabel