DR Congo | VIA Don Bosco

DR Congo

Straatkinderen leren een beroep en bouwen aan hun toekomst

In de Democratische Republiek Congo ondersteunt VIA Don Bosco 7 scholen voor beroepsonderwijs en 2 tewerkstellingsinitiatieven. Jaarlijks krijgen ongeveer 800 kwetsbare meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Guillaume

Guillaume (22) heeft 14 jaar op straat geleefd in Lubumbashi. Toen hij twee jaar was, stierven zijn ouders en kreeg zijn oom voogdij over hem. Maar over de jaren heen zijn de relaties verslechterd: hij werd door zijn familie beschuldigd van hekserij en verstoten. Hij kwam op straat terecht waar hij moest leren om alleen te overleven.

Na al die jaren op straat kwam Guillaume terecht in één van de salesiaanse opvangcentra voor straatkinderen in Lubumbashi. Hij vond er onderdak en ging er naar school. Hij was ondernemend, studeerde hard en wilde graag een baan leren.

Samen met de sociale assistenten van het centrum probeerde Guillaume beetje bij beetje de banden met zijn familie te herstellen. Hij leerde jongleren en gitaar spelen en kon zijn oom verbazen met zijn talenten. De familie ontdekte een behulpzame en verantwoordelijke jongeman.

Ondertussen woont Guillaume terug thuis en studeert hij voor een beroep in één van de beroepsscholen van Don Bosco. Hij is nu tweede van de klas en doet stage op een bouwwerf. Hij beseft heel goed welke kans hij heeft gekregen, en heeft die met beide handen gegrepen.


De uitdagingen

Volgens de Verenigde Naties is de Democratische Republiek Congo éen van de armste landen ter wereld. DRC bengelt ver achteraan op de Human Development Index, waar het de 176ste  plaats van de 185 bekleedt. De DRC heeft nog steeds te lijden onder wanbeheer en conflicten. Tegelijkertijd telt DRC een jonge bevolking, waar 65% van de bevolking jonger is dan 25 jaar.

Momenteel werkt 80% van de actieve bevolking buiten de formele arbeidsmarkt en is 70% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos. Door de hoge werkloosheidgraad bij de jongeren komen ze vaak in moeilijke omstandigheden op straat terecht.


Wat doet VIA Don Bosco?

De jeugd in de DR Congo is de toekomst van het land, maar verkeert momenteel in moeilijkheden. Velen onder hen kunnen om verschillende redenen niet deelnemen aan het reguliere schoolsysteem. Ons doel is dan ook om de Congolese jongeren beroeps- en technische opleidingen aan te bieden, opdat ze de instrumenten in handen hebben om te bouwen aan hun leven en de toekomst van hun land. Met de door ons aangeboden beroepsopleidingen bereiden we jongeren voor op een beter leven en waardig werk. Naast kwalitatief onderwijs besteden we ook speciale aandacht aan het ondersteunen van deze jongeren binnen de arbeidswereld. Momenteel ondersteunen we 7 scholen voor beroepsopleidingen en 2 werkgelegenheidsinitiatieven. De specifieke doelgroep zijn straatkinderen en ‘tovenaarskinderen’. Deze laatste zijn kinderen die door hun familie van hekserij worden beschuldigd en worden verstoten, en daardoor bijzonder kwetsbaar zijn.

Samen met onze partners werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zodat onze opleidingen aangepast worden aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd versterken we de managementcapaciteiten van onze partners en verbeteren we de steun die zij de jongeren bieden in hun zoektocht naar waardig werk en ondernemerschap. Jongeren voorbereiden op ondernemerschap stelt hen in staat om in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt te bouwen aan hun toekomst en die van hun families. Tot slot stimuleren we de financiële autonomie van onze scholen door milieuvriendelijke schoolondernemingen op te richten. Op die manier kunnen scholen steeds meer eigen middelen genereren.

We werken momenteel in vier grote steden van het land:

  • Kinshasa
  • Lubumbashi
  • Bukavu
  • Mbuji-Mayi 


Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met SOS Villages d'Enfants en Actec. 

Programma-beheerder

Steven De Craen

Directeur ontwikkelingsbureau

André Kazembe & Odile Karhini

Locatie ontwikkelingsbureau

Lubumbashi

Human Development Index (HDI)

77%

Alfabetiseringsgraad

59

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel