El Salvador | VIA Don Bosco

El Salvador

Een uitweg voor bendegeweld dankzij beroepsonderwijs

In El Salvador ondersteunt VIA Don Bosco drie scholen voor beroepsonderwijs en drie tewerkstellingsinitiatieven. Jaarlijks krijgen ongeveer 3539 kwetsbare meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Jacqueline

Jacqueline is 25 jaar en woont met haar moeder en zoontje van zes in San Salvador. Haar vader migreerde naar de Verenigde Staten om financiële redenen, zoals vele andere Salvadoranen. Van daaruit stuurt hij geld op naar de familie. Dankzij deze steun begon Jacqueline een opleiding automechanica in een beroepsschool van Don Bosco.

Jacqueline droomt ervan een eigen autogarage op te starten en zo haar familie te onderhouden. Mensen zeggen haar dat dit geen job voor vrouwen is, maar Jacqueline laat zich niet uit haar lood slaan. Ze wil bewijzen dat ook vrouwen een job kunnen vinden in een zogenaamd mannenberoep. Haar leerkrachten staan volledig achter haar droom. En voor haar zoontje is ze alvast een rolmodel: “Ik wil automechanieker zijn, zoals mama”.

 

De uitdagingen

El Salvador heeft te kampen met een mix van armoede, ongelijkheid, emigratie, criminaliteit en geweld. De scholingsgraad is één van de laagste in de regio. De overheid investeert onvoldoende in (technisch- en beroeps)onderwijs. Leerkrachten beschikken niet over de nodige kennis, en de curricula beantwoorden niet aan de noden van de arbeidsmarkt en hebben te weinig aandacht voor life skills. Meer kwaliteitsvolle opleidingen zijn te vinden in privéinstellingen, maar die zijn te duur voor vele jongeren.

Daarnaast kent het land een hoge werkloosheidsgraad. Het aantal jongeren dat niet studeert en niet werkt bedraagt 23%. Bovendien hebben deze jongeren vaak een moeilijke socio-economische achtergrond. Ze worden aangetrokken door maras, gewelddadige bendes die de plak zwaaien in El Salvador. Die verhinderen regelmatig de toegang tot scholen.


Wat doet VIA Don Bosco?

Om het gebrek aan betaalbaar kwaliteitsvol onderwijs op te vangen, kwetsbare jongeren kansen te geven op de arbeidsmarkt, en hen uit de handen van maras te houden, steunt VIA Don Bosco drie scholen voor beroepsopleiding en tewerkstellingsdiensten in El Salvador.

We focussen op drie grote thema’s: kwaliteitsvol onderwijs, goed beheer van onze lokale partnerorganisaties, en de begeleiding naar waardig werk en ondernemerschap. Concreet zetten we onder meer in op het opleiden van leerkrachten, het afstemmen van leerplannen op de arbeidsmarkt, het aanleren van technische competenties en sociale vaardigheden of life skills, de verbetering van de financiële duurzaamheid van de scholen, en het organiseren van stages voor de jongeren.

De scholen en tewerkstellingsdiensten nemen concrete maatregelen om de doelgroep van de meest kwetsbare jongeren te bereiken en op school te houden tot het einde van hun opleiding. Een psycho-pedagogisch team staat klaar om hen te begeleiden en ook de ouders worden nauw betrokken.

Het aanbieden van een integrale vorming waar plaats is voor life skills, sport, muziek, stages en kennismaking met de wereld van het werk, maken de opleidingen in onze scholen enorm aantrekkelijk bij de jeugd en de werkgevers. Hierdoor vinden afgestudeerde jongeren gemakkelijker een plaats op de arbeidsmarkt.

De scholen en tewerkstellingsdiensten bevinden zich in de volgende departementen:

  • San Salvador
  • Santa Ana


Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Trias


Voor meer info over onze partnerorganisaties ter plaatse, klik hier en hier

Programma-beheerder

Laura Vincx

Directeur ontwikkelingsbureau

P. José Manuel Solano

Locatie ontwikkelingsbureau

San Salvador

Human Development Index (HDI)

88%

Alfabetiseringsgraad

75

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel