Haïti | VIA Don Bosco

Haïti

Uit de armoede, stap voor stap!

In Haïti ondersteunt VIA Don Bosco 6 scholen voor beroepsonderwijs en 2 tewerkstellingsinitiatieven. Jaarlijks krijgen ongeveer 1500 kwetsbare meisjes en jongens tussen 13 en 25 jaar er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Filomise

Filomise is 23 jaar en woont samen met haar moeder en haar 4 broers en zussen. Omdat ze graag informatica wilde studeren, begon ze een opleiding aan de Salesiaanse school ENAM. Haar broer die al werkte stelde voor haar studies financieren. In het midden van het jaar echter, ging het mis toen Filomises’ broer plots zijn werk verloor. Omdat hij als oudste broer al financieel moest instaan voor haar moeder en oudere broers en zussen, was er geen geld meer over voor haar studies.

Hopend op hulp, klopt ze aan bij vader Sonel, directeur in de school. Hij stelde voor om haar een halve beurs toe te kennen, zodat ze ook verantwoordelijkheid zou dragen voor haar opleiding. De andere helft van het studiegeld, mag ze dus terugbetalen na haar studies.

Filomise kan nu verder studeren en doet het met volle overgave en vreugde.

Ze is ongelooflijk dankaar. Voor de kans haar studies verder te zetten, maar ook voor de vele levensskills die ze leert. « Rijkdom is niet enkel een kwestie van geld. Er zijn veel verschillende soorten rijkdom in het leven, zoals buurt- en klasvrienden, familie, een steunende gemeeschap om je heen. Dat leerde ik ook bij de Salesianen. »

 

De uitdagingen

Haïti is het minst ontwikkelde land van het Amerikaanse continent.

Haïti wordt geconfronteerd met extreme armoede: Een vierde van de bevolking leeft met minder dan 1,25 USD per dag. Tegelijkertijd is Haïti echter ook één van de meest in ongelijke landen van onze planeet. Zo bezit de rijkste 10% van de populatie, meer dan de helft van nationaal inkomen.

Het is niet verwonderlijk dat het onderwijs, en in het bijzonder technisch en beroepsonderwijs een groot tekort kent aan kwaliteitsvol educatief materiaal en aan pedagogisch geschoolde leerkrachten. Er zijn wel heel wat private scholen in de steden, maar deze zijn zeer duur en absoluut niet toegankelijk voor de meest kwetsbare jongeren. De kwaliteit van deze scholen is bovendien zeer variabel en de opleidingen zijn niet aangepast aan de noden van de arbeidsmarkt.

Wat doet VIA Don Bosco

Om aan dit tekort aan kwaliteitsvol onderwijs tegemoet te komen, werkt VIA Don Bosco samen met zes salesiaanse beroepsscholen. De scholen bieden de meest kwetsbare jongeren een integrale opleiding aan waarin zowel technische als sociale vaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

De leerkrachten, opvoeders en sociaal assistenten worden bijgeschoold op pedagogisch vlak, zodat zij de leerlingen een kwalitatief hoogstaande opleiding kunnen aanbieden. Vervolgens worden de opleidingen aangepast aan de wereld van het werk en aan de noden en verlangens van de jongeren. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan infrastructuur en uitrusting, didactisch materiaal en digitalisering om het onderwijsleerproces optimaal te ondersteunen.

In Haïti ondersteunt VIA Don Bosco tevens twee tewerkstellingsbureaus. Zij staan in voor de begeleiding van leerlingen naar werk en slaan op die manier de brug tussen de opleiding en de wereld van het werk. Om de kansen van afgestudeerde jongeren op werk te verhogen, helpen de tewerkstellingsbureaus alle de jongeren aan kwaliteitsvolle stages. Op die manier kunnen zij begeleid hun eerste werkervaring opdoen.

Tenslotte wordt ook heel sterkt ingezet op ondernemerschap. Dit biedt een oplossing voor de regio's waar maar weinig werkgelegenheid bestaat in de formele sector zoals in Fort-Liberté en Hinche.

De scholen en tewerkstellingsbureaus bevinden zich in:

  • Port-au-Prince
  • Hinche
  • Fort-Liberté
  • Cayes

Samen sterk 

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met :

Met de steun van federale fondsen en Farnières-Haïti asbl.

Programma-beheerder

Amélie Janssens

Directeur ontwikkelingsbureau

P. Victor Auguste (SDB) / Sr. Bernadette Monvilus (FMA)

Locatie ontwikkelingsbureau

Port-au-Prince

Human Development Index (HDI)

60%

Alfabetiseringsgraad

63

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel