Kameroen | VIA Don Bosco

Kameroen

Optimaal voorbereid op het werkleven en ondernemerschap via de pedagogie van het alternerend leren

In Kameroen ondersteunt VIA Don Bosco 23 technische landbouwscholen. Dit gebeurt rechtstreeks en via 11 lokale partnerorganisaties. Jaarlijks worden 900 meisjes en jongens uit rurale gebieden klaargestoomd op het werkleven via een bijzondere pedagogie. Het werkgebaseerd leren (alternerend leren) wisselt leren en werken af. Zo wordt opgedane kennis onmiddellijk toegepast én wordt vervolgens ook opnieuw geleerd vanuit bestaande competenties. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Jean

Jean is een leerling in de landbouwschool van Mokolo in het Extreme Noorden van Kameroen. Hij is 24 jaar, een pak boven de leeftijdsgrens voor inschrijving die de school normaal hanteert, maar hij wilt kost wat kost een zelfstandige boer worden. Doordat hij veel ijver, bescheidenheid en een grote motivatie toonde om te leren mocht hij de opleiding starten. Ondertussen zijn er al twee jaar voorbij en hij verbaast ons nog steeds!

Hij is een echte ondernemer en implementeert alle technieken die hij leert op school steevast op zijn eigen velden. Hij is ook heel innovatief : de olie-extractietechnieken voor neem granen hebben hem ertoe aangezet om ook granen uit andere planteren te extraheren. Die gebruikt hij voor het maken van huidverzorgingsproducten, zoals cosmeticaproducten of vloeibare zeep. Op de foto toont hij natuurlijke pesticiden en herbiciden die hij zelf produceerde. Hij zal ze verkopen of de lokale markt of in Nigeria.

Sinds het leren van nieuwe managementtechnieken voor zijn velden, steeg zijn maïsopbrengt van 16 naar 28 zakken per hectare. Zijn succes trekt de aandacht van dorpelingen en zijn familie, die hem nu om advies vragen.

Zijn droom vandaag is om te productie van fytosanitaire producten te ontwikkelen en legkippen te kweken.


De uitdagingen

In zowel de landelijke als stedelijke gebieden van Kameroen heerst een wijdverspreide werkloosheid. Onzekere informele activiteiten vormen het gros van de werkgelegenheid. Jongeren leven - met uitzondering van de regio’s Centre en Littoral – in landelijke gebieden en hebben moeilijk toegang tot kwaliteitsonderwijs. Ze verlaten het schoolsystem met weinig opleiding of professionele vaardigheden en worden gedwongen zich te wenden tot onzeker en vaak heel onproductieve activiteiten waar geen scholing voor nodig is. Zowat 92% van hen komt terecht in deze informele sector.


Wat doet VIA Don Bosco?

Dankzij het programma van VIA Don Bosco in Kameroen, stijgt het aanbod aan technische en beroepsopleidingen in rurale gebieden, waardoor de armoede afneemt en de plattelandsvlucht wordt tegengegaan. Bovendien krijgen jongeren zo meer kansen op een job (als loontrekkende of zelfstandige), waardoor ze zich minder snel aangetrokken voelen door terreurbewegingen zoals Boko Haram. In Kameroen concentreren 21 van de 23 partnerscholen van VIA Don Bosco zich alleen op vormingen van landbouwtechnieken die duurzaam zijn voor het milieu. De 2 andere scholen richten zich eerder op opleidingen als esthetica, restauratie, secretariaat, informatica, enzovoort.

De landbouwscholen in Kameroen vormen bovendien een voorbeeld voor andere landen. Ze passen immers een vrij innovatieve pedagogie toe: de pedagogie van het alternerend leren. Dit willen zeggen dat de jongeren afwisselend twee weken les volgen op school waarna ze twee weken hun kennis thuis toepassen op een stuk land van de familie, of stage lopen  in een landbouwbedrijf. Met hun bevindingen uit de praktijk trekken ze dan weer twee weken naar school om vanuit deze praktische ervaring nog meer landbouwtechnieken bij te leren. Deze methode van les afgewisseld met praktijkervaring thuis gaat zo het hele schooljaar door. Hierdoor verhoogt de kans op tewerkstelling van de jongeren aanzienlijk. Als transversale opdracht tijdens hun ganse studieperiode, werken alle jongeren hun eigen project “mijn eerste (landbouw)bedrijf” uit. Op deze manier zijn ze, tegen de tijd dat ze afstuderen heel zelfstandig, zelfzeker en hebben ze een hele bagage van praktisch en theoretische kennis.

 

De 11 partnerorganisaties bevinden zich in 3 grote zones en 6 van de 10 regio’s die die Kameroen rijk is:

 • Grote Noorden:
  • Maroua
  • Ngaoundere
 • Grote Zuiden:
  • Bertoua
  • Mbalmayo
  • Malen
 • Grote Westen:
  • Kumbo
  • Baré


Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

 

Met de steun van:

Stichting Gillès

 

 

 

 

Programma-beheerder

Filip Maenhout

Directeur ontwikkelingsbureau

/

Locatie ontwikkelingsbureau

/

Human Development Index (HDI)

75%

Alfabetiseringsgraad

57

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel