Madagaskar

Afrika

Op het eiland Madagaskar werken we, net als in onze andere partnerlanden, aan de kwaliteit van het onderwijs, het beheer van de scholen en de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Waarom

Madagaskar behoort tot de armste landen ter wereld. Het herstelt momenteel van een aantal politieke crisissen die een grote invloed hebben gehad op de economische situatie van het land. Het zijn de meest kwetsbare groepen in de maatschappij die het hardst getroffen werden door de politieke en economische crisis in Madagaskar. Zij hebben geen financiële middelen om verder te studeren, hebben geen diploma, vinden geen waardig werk en vallen als eerste uit de boot.

Om deze jongeren toch nog een kans te geven in de wereld van het werk om op die manier een waardige toekomst uit te bouwen, bieden onze partners in Madagaskar eenvoudige beroepsopleidingen aan, zoals bijvoorbeeld automechanica, snit en naad, elektriciteit, patisserie, metaalbewerking, enzovoort.

Hoe

Op het eiland Madagaskar werken we, net als in onze andere partnerlanden, aan de kwaliteit van het onderwijs, het beheer van de scholen en de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt. Onze centra bereiken net die groep jongeren die binnen het formele staatsonderwijs en het dure privéonderwijs niet terecht kunnen.

Om de sector van technisch- en beroepsonderwijs op nationaal vlak sterker op de kaart te zetten, namen onze partners een bijzonder initiatief. In april 2014 richtten ze met de steun van VIA Don Bosco een platform op van privé-aanbieders van technisch- en beroepsonderwijs in Madagaskar. Het platform “Développement des Compétences Techniques et Professionelles” verenigt 24 onderwijsinstellingen of organisaties, met als bedoeling om samen gemeenschappelijke belangen te verdedigen en samen initiatieven uit te werken ter verbetering van het technisch en beroepsonderwijs in Madagaskar.

In een aantal scholen wordt geëxperimenteerd met modulair onderwijs. In het klassieke systeem wordt een diploma uitgereikt op het einde van de schoolloopbaan. Leerlingen die door eender welke omstandigheid vroegtijdig afhaken moeten met lege handen op zoek naar werk en kunnen de vaardigheden en de kennis die zij op school verwierven niet verzilveren bij een werkgever. Het modulair systeem brengt hierin verandering. Leerjaren en graden verdwijnen en maken plaats voor modules. Een module heeft een beperkte duur en inhoud. De leerstof, tot hier toe gescheiden in verschillende vakken, wordt nu geïntegreerd in een pakket aangeboden. Elke module die met succes wordt afgewerkt levert direct een deelcertificaat op. Een stukje diploma is al binnen. Leerlingen die nu vroegtijdig het onderwijs verlaten, hebben een aantal deelcertificaten op zak die een meerwaarde betekenen bij de zoektocht naar werk.

 

De facebookpagina van Don Bosco Madagaskar

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Bram Reekmans

Directeur ontwikkelingsbureau

Carmelo Buccieri , Germana Boschetti

Locatie ontwikkelingsbureau

Antananarivo
44%

Human Development Index (HDI)

65%

Alfabetiseringsgraad

65

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
2013
386 475.56
18 617.40
405 092.96
2014
626 777.68
41 000.00
667 777.68
2015
660 745.66
18 500.00
679 245.66
1 633

Met de steun van

Kwaliteitslabel