Madagaskar | VIA Don Bosco

Madagaskar

Van kwetsbare jongeren naar verantwoordelijke wereldburgers

In Madagaskar ondersteunt VIA Don Bosco zeven scholen voor beroepsonderwijs en twee nationale tewerkstellingsdiensten. Jaarlijks krijgen ongeveer 1650 kwetsbare meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Mariane

Mariane Seraphine is zestien jaar oud. Ze zit in het eerste jaar van de tweejarige naaiopleiding op Fille de Marie Auxiliatrice, de school in Ivato die bestuurd wordt door de Zusters van Don Bosco. Samen met acht van haar familieleden, waaronder haar vader (links) en haar moeder (midden), slaapt ze in een betonnen huisje niet groter dan het gemiddelde Belgische tuinhuis. Het diploma van de achtienjarige zus van Mariane hangt buiten beeld op aan een van de drie andere muren. ‘Mariane moet haar studies afmaken zodat wij kunnen leven zoals andere gezinnen… En zodat ze gelukkig wordt.’ Haar vader blijft positief over de toekomst, al sukkelt hij erg met zijn gezondheid. De melkkoe moest het gezin verkopen toen hij in het ziekenhuis belandde nadat hij aangevallen werd niet ver van huis. Hij huurt een stukje grond en kweekt er wat groenten die de moeder van Mariane probeert te verkopen op de plaatselijke markt. Zelf eten ze die groenten niet, ze zijn te waardevol. Er is elke middag en avond rijst en soms is er een aardappel. Twee maaltijden per dag moeten volstaan. ‘Vendre vendre’ zegt de moeder nog over het verkopen van de groenten. In Madagaskar herhaal je een woord twee keer om de betekenis ervan te verzwakken. Veel wordt er niet verkocht. Gelukkig kan Mariane gratis naar school, haar jongere zus blijft thuis.


De uitdagingen

Madagaskar behoort tot de armste landen ter wereld. Decennia van slecht beheer en verschillende politieke crisissen hebben sterke sporen nagelaten wat betreft de sociale en economische toestand van het land. Een groot deel van de bevolking leeft in extreme armoede.

Het onderwijssysteem in Madagaskar lijdt zwaar onder de zwakte van de publieke instellingen en de politieke instabiliteit. Het onderwijs in het algemeen, en het technisch- en beroepsonderwijs in het bijzonder, is zwaar onder-gefinancierd. Het publieke onderwijsaanbod is ruim onvoldoende voor de vraag en van te lage kwaliteit.

Vooral de meest kwetsbare jongens en meisjes hebben geen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Ze vallen vroegtijdig uit of hebben simpelweg niet voldoende geld om naar school te gaan en een job te leren. Ze komen op straat terecht in de grootsteden of werken onder zeer slechte omstandigheden.


Wat doet VIA Don Bosco?

We bieden in Madagaskar een antwoord op het gebrek aan kwaliteitsvolle beroepsopleidingen enerzijds, en de problematiek van kwetsbare jongeren in de grootstedelijke context anderzijds. Daarvoor ondersteunen we zeven Don Bosco scholen voor beroepsopleiding. Ze bieden de meest kwetsbare jongeren een integrale beroepsopleiding aan waarin zowel technische vaardigheden als sociale vaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De jongeren zijn vaak doorverwezen door sociale opvangcentra voor wezen en straatkinderen, of door de politie wegens familiale problemen, ouders met alcoholverslaving, ouders in de gevangenis, etc. De opleidingen worden aangepast aan de noden van deze specifieke doelgroep en aan die van de arbeidsmarkt. Daarnaast helpen we de scholen om de capaciteiten van hun leerkrachten te versterken, want kwaliteitsvol onderwijs vereist competente leerkrachten.

Naast de centra voor beroepsopleiding ondersteunen we ook tewerkstellingsdiensten die jongeren tijdens en na hun opleiding begeleiden naar de wereld van het werk. Deze diensten bouwen een uitgebreid netwerk met bedrijven uit, met het oog op stages, tewerkstelling na de opleiding, en het aanpassen van leerprogramma’s aan de noden van de arbeidsmarkt. Bovendien wordt er tijdens de opleiding ruim aandacht besteed aan ondernemerschap, zodat jongeren in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt kunnen bouwen aan hun eigen toekomst. 

Zowel de scholen als tewerkstellingsdiensten worden ondersteund in het verbeteren van het algemeen beheer. We begeleiden hen om financieel zelfredzaam te worden. Daarnaast worden ook zaken als het personeelsbeleid, de strategische planning of het communicatiebeleid onder handen genomen.

Omwille van de precaire milieusituatie van Madagaskar ondersteunen we de scholen tot slot om modules rond duurzame ontwikkeling uit te werken voor hun leerlingen en om zelf de concepten van duurzame ontwikkeling te integreren in de activiteiten en structuren van de school. Zo kunnen de jongeren uitgroeien tot verantwoordelijke wereldburgers.

De scholen en tewerkstellingsinitiatieven bevinden zich in:

  • Ivato
  • Antananarivo
  • Mahajanga
  • Tuléar
  • Fianarantsoa
  • Manazary


Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Rode Kruis Vlaanderen
 

De facebookpagina van Don Bosco Madagaskar

De website van Don Bosco Madagaskar

 

Programma-beheerder

Imka Custers

Directeur ontwikkelingsbureau

Graziano De Lazzari , Hery Nilaina

Locatie ontwikkelingsbureau

Antananarivo

Human Development Index (HDI)

65%

Alfabetiseringsgraad

66

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel