Mali | VIA Don Bosco

Mali

Beroepsscholen die ondernemers en betrokken & actieve burgers vormen!

In Mali ondersteunt VIA Don Bosco 3 scholen voor beroepsonderwijs en 1 tewerkstellingsinitiatief. Jaarlijks krijgen ongeveer 700 kwetsbare meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het verhaal van Mariam

Toen ik klein was droomde ik ervan automechanieker te worden. Op de Centre Saint-Jean Bosco kon ik aan die droom beginnen bouwen! Alles ging goed tot mijn ouders in het tweede jaar in de financiële problemen raakten en mijn studiegeld niet langer konden betalen. Ik dacht eraan op te geven. Op een dag kwam de directeur van de school, Père Georges, naar me toe. Hij was mijn nare situatie te weten gekomen en zei me niet op te geven. Ik werd aan een target groep toegevoegd van het VIA Don Bosoc programma. Het programma betaalde mijn studiegeld, schoolbenodigdheden, en een maaltijd gedurende de rest van mijn studies. Voordien had ik hele dagen op school doorgebracht zonder iets te eten. Ik kreeg ook extra vormingen om mijn niveau op te krikken waardoor ik mijn diploma heb kunnen behalen. Toen ik afstudeerde regelden de tewerkstellingsbureaus twee keer een stage voor me. Op het einde van die laatste werd ik aangenamen bij de Loulou Mining Company als mechanieker.

Ik verdien goed mijn brood en ik werk in een veld waarin bijna geen vrouwen tewerkgesteld zijn. Ik kan mijn familie ondersteunen en een waardig leven leiden dankzij al deze hulp.

De uitdagingen

Mali is een enorm land in hartje West-Afrika waarvan de economie steunt op landbouw maar sterk onderhevig is aan demografische en klimatologische druk. Bovendien is het noorden van het land sinds 2012 in de greep van een gewapend conflict dat een veiligheidscrisis teweeg heeft gebracht. 

Deze context zorgt ervoor dat steeds meer jongeren geen toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs. Ondanks de verhoogde toegang tot basisonderwijs, worstelt het onderwijssysteem nog steeds met het aanbieden van kwalitatief (technisch) onderwijs. En dat terwijl het land zijn industrialisatie probeert te versterken.

Er heerst een grote jeugdwerkloosheid en de situatie is voor meisjes in het bijzonder nog moeilijker door discriminerende wetgevingen. Hun economische situatie is precair en vaak zijn ze ook het slachtoffer van geweld.

Wat doet VIA Don Bosco?

In Mali werkt VIA Don Bosco samen met drie beroepsscholen en een tewerkstellingsbureau. Samen ondernemen we acties om de kwetsbare meisjes en jongens (15-25 jaar) sociaal en professioneel te integreren in de samenleving dankzij kwaliteitsvolle beroepsvoorbereidende skills development.

Dit doen we door in te zetten op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsleerproces onder andere via de transitie naar competentiegericht leren en door leerkrachten vaktechnische en pedagogische opleidingen aan te bieden. Bovendien versterken we het financiële, administratieve en personeelsbeheer van alle partnerorganisaties. Hierbij hebben we extra aandacht voor het versterken van de financiële autonomie door de creatie van schoolondernemingen en inkomstengenerende activiteiten

Tijdens en na hun opleiding worden de jongeren begeleid naar de wereld van het werk. Bovendien krijgen ze de basisprincipes mee over ondernemerschap.

Tenslotte is het belangrijk dat de jongeren een constructieve, actieve rol spelen in de samenleving. Daarom worden modules wereldburgerschapseducatie geïntegreerd in hun curricula, met een speciale aandacht voor gender, milieu en vrede. Deze thema’s zijn erg pertinent in de huidige context en uitdagingen van Mali.

De scholen en tewerkstellingsinitiatieven bevinden zich in:

  • Bamako
  • Sikasso
  • Touba
     

Samen sterk

Croix Rouge Belge et Malienne 

 

Met steun van :

 

 

Neem een kijkje op : 

De website van onze partnerorganisatie ADAFO 

 

De facebookpagina van het Don Bosco centrum in Sikasso, Mali.

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Stéphanie De Ryck

Directeur ontwikkelingsbureau

Paul Adjibode

Locatie ontwikkelingsbureau

Bamako

Human Development Index (HDI)

33%

Alfabetiseringsgraad

57

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
3 500

Met de steun van

Kwaliteitslabel