Tanzania | VIA Don Bosco

Tanzania

De weg naar een toekomst, voor jongens én meisjes!

In Tanzania ondersteunt VIA Don Bosco twee beroepsscholen, een Teacher Training College voor de opleiding van toekomstige leerkrachten beroepsopleiding en een tewerkstellingsinitiatief. Jaarlijks krijgen een duizendtal kansarme meisjes en jongens er de kans om een beroep te leren en worden ze begeleid naar de wereld van het werk. Samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

 

Het verhaal van Grace

Mijn naam is Grace Mpili. Ik ben 21 jaar en ben de derde in een familie van zes. Mijn ouders zijn boeren. Mijn levensweg is niet zo gemakkelijk geweest. Om mijn familie van extra inkomen te voorzien stond ik elke morgen om 3 uur op om samosa’s en gefrituurde maniok te bereiden die ik daarna op straat verkocht. Ik heb mijn secundair onderwijs wel kunnen afmaken maar slaagde niet voor het nationaal examen. Zo werd ik uitgesloten van hogere studies.

In 2015 ontmoette ik Zuster Sanctina Tomeka die me aanraadde om bij een Don Bosco beroepsschool aan te kloppen. In 2016 ben ik er aan mijn opleiding elektriciteit begonnen. Nu ik opnieuw kan studeren voel ik me gelukkig. Ik leer elke dag bij en heb gedurende twee maanden een stage mogen lopen bij een bedrijf. Daar kon ik de theoretische kennis die ik op school had opgedaan toepassen in de praktijk.

De stage was niet altijd makkelijk voor mij. Er was een taalbarrière en ik was bovendien het enige meisje. Soms voelde ik me er niet op mijn plaats, maar ik wilde doorzetten. Vele mensen denken dat alleen jongens elektricien kunnen worden. Ik ben fier dat ik hen ongelijk heb kunnen geven. Mijn mentor heeft me uitgeroepen tot beste stagiaire van mijn groep! En dat moedigt me aan om mijn droom waar te maken.

"Do not look at me as just a girl but look at what I am capable of doing. I want to be as high as my photo shows."

De uitdagingen

Met een economische groei die sinds 2013 schommelt rond een comfortabele 7% noteert het land toch een werkloosheidsgraad van om en bij de 10% die ook jongeren treft (65% van de bevolking is onder de 25 jaar).
Een van de redenen hiervoor is de mismatch die er bestaat tussen aanbod en vraag wat betreft technische vaardigheden. Zo heeft bijvoorbeeld de maatregel van huidig President Magufuli om vanaf 2025 tweedehandskleding te bannen in het land geleid tot een bloeiende textielindustrie met een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Ook de bouw- en ICT-sector ontwikkelen zich snel in het jonge Afrikaanse land. De Don Bosco beroepsscholen in Tanzania werken nauw samen met het bedrijfsleven en de overheid om te kunnen inspelen op zulke opportuniteiten. Zo proberen de scholen het aanbod af te stemmen op de vraag en creëren op die manier werkzekerheid voor hun leerlingen.

Wat doet VIA Don Bosco?

Ons doel in Tanzania is om kansarme jongeren kwaliteitsvol onderwijs te bieden, hen te begeleiden naar werk en zo hun socio-professionele integratie in de maatschappij te bevorderen.

VIA Don Bosco ondersteunt in Tanzania twee beroepsscholen (in Dar es Salaam en Dodoma). De opleidingen omvatten zowel technische vaardigheden als soft skills/life skills en variëren tussen de 1 en 3 jaar, afhankelijk van de gekozen materie. De scholen richten zich in de eerst plaats op kwetsbare jongens en meisjes in een stedelijke context.

Het tewerkstellingsbureau, eveneens ondersteund door VIA Don Bosco, begeleidt de jongeren naar werk. In de eerste plaats verzekeren ze stageplaatsen voor hen, een door de overheid verplicht onderdeel van de opleiding. Een succesvolle stage kan leiden tot een arbeidscontract. Het tewerkstellingsbureau houdt tevens de vinger aan de pols wat betreft de noden op de arbeidsmarkt zodat de curricula van de scholen kunnen aangepast en/of uitgebreid worden.
De tewerkstellingsbureaus werken tevens actief rond ondernemerschap. Een deel van de jongeren verkiest zelfstanding ondernemen boven loondienst en krijgt tijdens zijn/haar studie de nodige technische en administratieve kennis die toelaat een eigen bedrijfje op te starten.

Speciale aandacht gaat er naar gelijke kansen voor jongens en meisjes, ongeacht het type opleiding. Zo zijn meisjes goed voor reeds 38% van het leerlingenbestand in de twee scholen. Het Don Bosco tewerkstellingsbureau zorgt er bovendien voor dat meisjes ook in de overwegend “mannelijke” beroepen aan de bak kunnen komen.

Geen kwaliteitsvol onderwijs zonder bekwame leerkrachten. VIA Don Bosco draagt zijn steentje bij aan de bouw en exploitatie van een nieuw Teacher Training College in de politieke hoofdstad van het land, Dodoma. Dit centrum is uniek in Tanzania en zal centrum leraars in spe opleiden , niet enkel voor de Don Bosco scholen, maar voor beroepsscholen in het hele land.

Samen sterk

Een deel van ons programma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

Met de steun van federale fondsen

 

Neem zelf een kijkje op de partnerwebsites en facebookpagina's :

De facebookpagina van het Don Boscocentrum in Dar Es Salaam, Tanzania

Don Bosco beroepsschool Oysterbay in Dar Es Salaam

Don Bosco beroepsschool in Dodoma

Don Bosco Networks Tanzania

Facebookpagina Don Bosco Networks Tanania

Instagrampagina Don Bosco Networks Tanzania

 

Programma-beheerder

Steven De Craen

Directeur ontwikkelingsbureau

Celestine Kharkongor

Locatie ontwikkelingsbureau

Dar Es Salaam

Human Development Index (HDI)

78%

Alfabetiseringsgraad

65

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:
2017
1 140

Met de steun van

Kwaliteitslabel