6 internationale dagen die je niet mag missen in 2016!

11 februari 2016
Lore Stassen
Een internationale dag is een goede manier om een bepaald thema in de kijker te zetten. In 2016 besteden we extra aandacht aan deze zes.

20 februari - Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

Ieder jaar op 20 februari organiseren de Verenigde Naties de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. De Dag is bedoeld om de focus te leggen op hoe wij zo sociaal mogelijk kunnen omgaan met onze medemens. In het kader van deze dag ontwikkelde VIA Don Bosco een leerrijk spel, “E(du)quality”.

Dit informatief spel schetst de grote lijnen van de wereldwijde uitdagingen op het vlak van de financiering van kwaliteitsvol, publiek onderwijs. In de loop van het spel begrijpen de deelnemers bovendien steeds beter het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de manier waarop onderwijs bijdraagt tot de uitbouw van een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Meer info over de Social Justice Day, oftewel de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid.

8 maart - Internationale Dag van de Vrouw

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

VIA Don Bosco heeft in haar aanbod een inspiratiegids voor leerkrachten. Deze gids wil de jongeren er in de eerste plaats op attent maken dat genderstereotypen bestaan en dat ze, op vaak onzichtbare wijze, hindernissen opleggen voor de vrije ontwikkeling van jonge vrouwen en mannen. Dit lessenpakket spitst zich meer in meer detail toe op genderstereotypen die regelmatig in een schoolcontext worden bevestigd of versterkt. Op dit niveau moeten leerkrachten zelf aan de alarmbel trekken en de jongeren alert maken over deze stereotypen. Alleen dan kunnen deze traditionele ideeën uit de weg geruimd worden en plaats maken voor een volledig gelijkwaardige relatie tussen jongens en meisjes, met gelijke kansen en zonder vooroordelen.

21 mei - Internationale Dag van Culturele Diversiteit voor dialoog en ontwikkeling

Onze culturele diversiteit bestaat al zo lang de mens bestaat. Die diversiteit is een bron van nieuwe ideeën. Dat betekent dus dat hier heel wat opportuniteiten te vinden zijn! Het is de bedoeling dat mensen op deze dag stilstaan bij wat culturele diversiteit betekent. Hoe beter we dat begrijpen, hoe dichter we komen tot een goede onderlinge verstandhouding en harmonieus samenleven.

Lees hier meer over deze dag

5 oktober - Internationale Dag van de Leerkracht

Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot internationale Dag van de Leerkracht. Daarmee wil ze de belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht. Ook België plaatste zijn handtekening onder het manifest.

VIA Don Bosco en Studio Globo grijpen deze dag aan om een belangrijk thema aan te kaarten: Miljoenen kinderen en jongeren, overal ter wereld, hebben nog steeds geen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Met de actie “Saved by the Bell”, roepen we alle scholen op om op 5 oktober, de Internationale Dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten luiden. Zo laten we de wereld horen dat iedereen recht heeft op onderwijs! Bovendien gaat er extra aandacht uit naar alle leerkrachten wereldwijd die, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf geven.

Maar ook op andere dagen kan je het recht op onderwijs op een speelse manier aankaarten bij leerlingen. Wij helpen daarbij met het spel "Wegwijs in Onderwijs".

7 oktober - Internationale Dag van het Waardig Werk

Waardig Werk is opgenomen in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.  De verklaring vermeldt naast het recht op werk, ook de vrije keuze, gelijk loon voor gelijk werk en een rechtvaardige en voldoende vergoeding. Hoewel waardig werk dus uitdrukkelijk een internationaal erkend mensenrecht is, worden steeds meer mensen ervan uitgesloten.

Voltijds werken en toch arm zijn. Ziek worden maar je behandeling niet kunnen betalen. Je oogst verliezen en helemaal geen inkomen meer hebben. Je leven lang werken en geen pensioen krijgen… Voor drie vierde van de wereld is dit een realiteit. Vijf miljard mensen komen na de minste tegenslag in de problemen omdat ze geen sociale bescherming hebben. Nochtans heeft iedereen daar recht op.

In onze Eerste Hulp Bij Onderwijs-koffer vind je een breed gamma aan educatief materiaal van verschillende organisaties over sociale bescherming: lesideeën, een fototentoonstelling, workshops en inleefateliers, een heus bordspel Van pleisters tot pensioen en nog veel meer.

Kom meer te weten over het thema sociale bescherming.

16 november - Internationale Dag van de Tolerantie

Op 16 november is het de Internationale Dag van de Tolerantie. Deze dag is in 1996 ingesteld door de VN om alle lidstaten op te roepen om activiteiten te organiseren die tolerantie bevorderen. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol.

Tolerantie staat als morele waarde centraal in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De verklaring van de Principes van Tolerantie gaat verder. Deze verklaring van UNESCO uit 1995 stond aan de basis voor de Dag van de Tolerantie. Daarin wordt gesteld dat tolerantie een politieke en wettelijke plicht is voor mensen, samenlevingen en landen. Om welvaart, vrijheid en voorspoed te creëren is het bevorderen van tolerantie cruciaal. Tolerantie gaat over respect, samenwerking en een dialoog aangaan met verschillende culturen, samenlevingen en mensen.

Onze inspiratiegids legt op een zeer gevarieerde en ludieke manier uit wat de begrippen ‘waarden’ en ‘normen’ juist betekenen. Het stimuleert de jongeren bovendien om tolerant te zijn tegenover mensen die andere normen en waarden hebben.

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels