Achttien jaar samenwerking met Peru | VIA Don Bosco

Achttien jaar samenwerking met Peru

13 augustus 2020
Sinds 2002 werken we samen met onderwijspartners in Peru om kwalitatief hoogstaande opleidingen aan te bieden aan kansarme jongeren en om hun sociale en professionele integratie te bevorderen. Eind 2021 zullen we deze samenwerking beëindigen omdat we ervan overtuigd zijn dat onze partnerscholen hun werk zelfstandig kunnen voortzetten.

We blikken terug op een partnerschap van meer dan achttien jaar via een interview met twee van onze lokale partners die sinds het prille begin met VIA Don Bosco samenwerken: Juan Luis Pardo Molero, hoofd van het ontwikkelingsbureau in de hoofdstad Lima, en Mary del Rosario Tavara Pintado, leerkracht en boekhoudster in onze beroepsschool in de noordelijk gelegen stad Piura.
 

Wat is de impact van de onderwijsprogramma’s van VIA Don Bosco op de scholen en de jongeren?

Mary: Het programma dat we samen met VIA Don Bosco ontwikkelden, heeft ons in staat gesteld ons open te stellen voor de maatschappij. Dankzij de integrale vorming die de Don Bosco scholen bieden, is de levenskwaliteit van de jongeren en hun sociaaleconomische status verbeterd.

Juan: VIA Don Bosco heeft ons geholpen om onze beroepsscholen te ontwikkelen en onze capaciteiten te versterken, vooral door ons veel vormingen aan te bieden, bijvoorbeeld over de opvolging en evaluatie van de verschillende onderwijsprogramma's die we samen hebben uitgevoerd. Een netwerkbenadering stelde de scholen in staat om met elkaar te communiceren en kennis en goede praktijken te delen. En dankzij de permanente ondersteuning van de scholen, de opleiding van leerkrachten en de verbeterde kwaliteit van de infrastructuur en de uitrusting van de scholen, is de kwaliteit van de opleiding van de jongeren sterk verbeterd. Hun opleiding wordt nu door de werkgevers erkend, wat het voor hen gemakkelijker maakt om de arbeidsmarkt te betreden. Meisjes schrijven zich ook vaker dan voorheen in voor bepaalde opleidingen zoals mechanica, waardoor de stereotype macho-ideeën over beroepsonderwijs, die in sommige gezinnen worden aangeleerd, worden doorbroken.


Wat hebben jullie in al die jaren samen met VIA Don Bosco bereikt?

Mary: Ten eerste is het aantal leerlingen sterk gestegen. In het begin waren het er nog maar dertig. Vandaag zijn het er driehonderd, dankzij de aantrekkingskracht van ons opleidingsaanbod. We ontwikkelden ook een systeem van studiebeurzen met de gemeente Piura, om de toegang tot onze opleidingen te vergemakkelijken. Tot slot werden we transparant over onze financiën en resultaten.

Juan: Ons ontwikkelingsbureau is versterkt in zijn organisatie en op het vlak van vaardigheden rond projectbeheer. Door een statuutwijziging van projectbureau naar stichting van Don Bosco zijn we een relevante actor geworden binnen het salesiaanse netwerk. Vandaag kunnen we ook programma's van andere ngo's beheren.


Wat blijft u het meest bij over het partnerschap met VIA Don Bosco?

Juan: Allereerst de participatieve aanpak van VIA Don Bosco, die teamwork bevordert om betere resultaten te bereiken. En ten tweede ook de focus op technisch- en beroepsonderwijs, die in ons land echt noodzakelijk is en erg geapprecieerd wordt door zowel de leerkrachten als de leerlingen.

Mary: Wat me het meest opviel in onze samenwerking was de vertrouwensband die de programmabeheerders hebben opgebouwd met de scholen. Ik heb met een aantal zeer mooie mensen mogen samenwerken. Het programma viel me ook op omdat het heel goed doordacht en gestructureerd was.


Heb je een voorbeeld van een jongere die een andere toekomst kon opbouwen door een beroepsopleiding te volgen?

Mary: Tussen 2012 en 2013 studeerde Ivan Santos logistiek aan onze school. Hij begon deze opleiding toen hij 21 jaar oud was, nadat hij door zijn vriendin was overtuigd om ook in Piura te gaan studeren. Hij beschreef zichzelf als verlegen en van het platteland. Met de hulp van een psycholoog heeft ons team hem geholpen zijn vaardigheden te versterken. Aan het einde van zijn opleiding was hij werkzaam in een magazijn in Procampo. Vandaag is hij verantwoordelijke geworden voor dit magazijn en geeft hij leiding aan verschillende mensen. Hij is nog steeds bij zijn vriendin, met wie hij een gezin is begonnen.


Welke boodschap heb je voor VIA Don Bosco en zijn schenkers?

Mary: Bedankt dat je het licht bent voor alle jongeren die in onze school zijn gepasseerd. Zonder jou was dit alles niet mogelijk geweest. Je hebt hen geholpen hun levenskwaliteit en hun zelfvertrouwen te verbeteren. Je zult altijd in onze gebeden zijn.

Juan: Oneindig veel dank. Voor de steun van VIA Don Bosco en de relatie van vertrouwen en vriendschap die we hebben opgebouwd. En voor de genereuze steun van de schenkers, zonder wie we al die jaren niets voor deze kwetsbare jongeren hadden kunnen doen.

Met de steun van

Kwaliteitslabel