Blijvende inzet voor jongeren in DR Congo | VIA Don Bosco

Blijvende inzet voor jongeren in DR Congo

20 december 2016
Lore Stassen
De Democratische Republiek Congo: niet zomaar een Afrikaans land. De voormalige Belgische kolonie is het grootste land van centraal Afrika en wordt doorsneden door de evenaar. De natuur, fauna en flora zijn er indrukwekkend, maar enkele cijfers leren ons dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Maar liefst 71% (!) van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De gemiddelde levensverwachting is amper 56 jaar. Vandaag de dag blijft het land geplaagd door wanbeleid en geweld. De meest recente ontwikkelingen en de weigering van Kabila om zijn presidentschap af te staan voorspellen niet veel goeds.
Onze missie zal altijd dezelfde blijven: we geven jongeren een kans om naar school te gaan, kwalitatief onderwijs te volgen en een beroep aan te leren. Zo vinden deze jongeren waardig werk en kunnen ze een toekomst uitbouwen voor zichzelf en hun gezin, in hun eigen regio.

Voor VIA Don Bosco is Congo een erg belangrijke partner. Dat was al zo sinds het begin van het bestaan van onze ngo: in 1969 al zamelde de voorloper van VIA Don Bosco fondsen in voor scholen in Congo. Pas later werden andere landen in Afrika en Latijns-Amerika toegevoegd aan de lijst met partners.

Jongeren in moeilijkheden: ons antwoord

Bijna 65% van de bevolking in DR Congo is jonger dan 25 jaar. Meer dan 70% van jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft geen job. Officiële jobs zijn schaars, dus gaan deze jongeren op zoek naar werk in de informele sector. De stap naar criminaliteit is dan snel gezet. Het is duidelijk: zelfs na bijna 50 jaar is er voor VIA Don Bosco nog steeds veel werk in DR Congo. Nog steeds kunnen duizenden en duizenden jongeren onze hulp goed gebruiken.

Onze missie blijft dezelfde: we geven jongeren een kans om naar school te gaan, kwalitatief onderwijs te volgen en een beroep aan te leren. Zo vinden deze jongeren waardig werk en kunnen ze een toekomst uitbouwen voor zichzelf en hun gezin, in hun eigen regio. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd.

Soft skills, een belangrijke stap

De meeste jongeren zijn aan het begin van hun opleiding timide, en communiceren moeilijk – een "handicap" die hen ernstig parten kan spelen in de wereld van het werk. Het probleem wordt mee veroorzaakt door hun leerachterstand, wat vaak gepaard gaat met frustraties en een negatief zelfbeeld. Vele jongens vertonen bovendien agressief en gewelddadig gedrag. Door de combinatie van een stabiele omgeving en een degelijke opleiding krijgen deze jongeren de kans om tot rust te komen, en voelen ze zich opnieuw gewaardeerd. Bovendien krijgen ze doorheen het salesiaanse opvoedingssysteem een aantal waarden en soft skills aangereikt, waarmee ze zich nadien beter in de samenleving kunnen integreren.

De zoektocht naar werk

Zelfs in België geldt: een goed diploma betekent niet altijd een goede job. In Congo is het niet anders. Daarom werden 'tewerkstellingsbureau 's' opgericht. Deze bureaus begeleiden jongeren die afstuderen van Don Bosco-scholen naar de wereld van het werk. Daarnaast zijn er, geïntegreerd in de school, ook tewerkstellingsdiensten. Ze hebben hun handen vol!

Zo organiseren de diensten vormingen voor de laatstejaars. Dat kan gaan van lessen over solliciteren tot het sensibiliseren van de leerlingen over de impact van afval, ontbossing en CO²-uitstoot bij de uitvoering van hun job later. Ze gaan op bezoek bij bedrijven in de buurt, om te praten over de mogelijkheid tot het aannemen van stagiaires uit de Don Bosco-scholen. Op andere momenten kunnen leerlingen mee op bedrijfsbezoek en zien ze zelf hoe het er aan toe gaat. Dankzij het netwerk aan partnerschappen met bedrijven volgden er bezoeken aan houtbewerkingsondernemingen waarbij de jongeren vragen konden stellen aan de werknemers. Door het bezoek konden de scholen de lessen in de richting Agricultuur en Houtbewerking aanpassen aan de arbeidsmarkt.

Daarnaast is het belangrijk te praten over veiligheid op de werkvloer. Beschermende kledij, veiligheidsbrillen... alles komt aan bod! Naast het aanbieden van groepsvormingen in de centra, bieden de tewerkstellingsbureaus ook persoonlijke opvolging aan de jongere bij het vinden van een eerste job.

Al dat harde werk werpt zijn vruchten af. Uit de externe evaluatie blijkt dat onze jongeren door werkgevers ervaren worden als eerlijk, zelfzeker, welsprekend en verdraagzaam. Het zijn dit soort attitudes die – in combinatie met een sterk technisch profiel – de jongeren een streepje voor geven bij werkgevers.

 

Schoolondernemingen

In 2015 zijn we gestart met schoolondernemingen. Wanneer onze studenten de school verlaten, willen we dat ze klaar zijn voor een job, of zelfs klaar zijn om hun eigen onderneming op te starten. De ondernemingen zijn dus een leerschool voor iedere jongere die naar onze Don Bosco-scholen gaat. Maar dat niet alleen. Het is ook de bedoeling dat deze ondernemingen winst genereren. Extra inkomsten die de scholen erg goed kunnen gebruiken.

Met de steun van

Kwaliteitslabel