Corona bij VIA Don Bosco | VIA Don Bosco

Corona bij VIA Don Bosco

De antwoorden op al uw vragen over de situatie bij ons en onze partners

20 april 2020
We krijgen veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor onze werking en die van onze partnerscholen in Afrika en Latijns-Amerika. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voor jullie opgelijst en kort en bondig beantwoord in een handig Q&A! Zit u toch nog met vragen? Contacteer ons gerust via e-mail en wij zullen uw vragen met veel plezier beantwoorden. 

Zijn wij bereikbaar tijdens deze crisisperiode? 

Momenteel volgen wij onze onderwijsprojecten zo goed mogelijk op van thuis uit. Wij zijn daarom momenteel niet telefonisch bereikbaar. U kan evenwel met al uw vragen terecht op het e-mailadres info@viadonbosco.org. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te antwoorden.


Welke impact heeft het coronavirus op onze projecten in het Zuiden?

Momenteel zijn de onderwijsprogramma's in onze partnerlanden grotendeels onderbroken door de tijdelijke sluiting van de scholen. Scholen trachten wel in de mate van het mogelijke via digitale kanalen en huisbezoeken (mét veiligheidsmaatregelen) met hun leerlingen in contact te blijven. Werk dat van thuis uit gedaan kan worden, wordt in de planning naar voren geschoven en onze partners zetten zoveel mogelijk in op voorbereidend werk voor de toekomst. Hun grootste bekommernis is momenteel het inhalen van de leerstof wanneer de scholen weer openen – net zoals in België -  en het vermijden van schooluitval bij jongeren uit kansarme families die erg geraakt worden door de crisis.


Welke impact heeft het coronavirus op onze projecten in België?

Onze dienst wereldburgerschapseducatie werkt voornamelijk met Belgische secundaire scholen die nu de lessen hebben moeten opschorten. Verscheidene workshops kunnen daardoor niet doorgaan. Voor onze langdurige trajecten rond duurzame ontwikkeling en kinderrechten blijft de impact eerder beperkt. Enkel ons uitwisselingsproject 'Move with Africa' ondervindt grote gevolgen:  de uitwisselingsreis van Belgische jongeren naar Benin hebben we moeten annuleren. We bekijken samen met de school en onze partners in Benin of deze reis later dit jaar nog kan doorgaan.

Ons team blijft ook nu interculturele uitwisseling faciliteren tussen scholen die een scholenband hebben. Leerkrachten uit verschillende landen delen kennis met elkaar over de coronasituatie en aanpak in hun regio.

Ons educatief materiaal blijft ondertussen gratis online beschikbaar via deze link.


Hoe helpen wij onze partners in het Zuiden?

De Federale Overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking (DGD) heeft aangegeven dat wij een maximale flexibiliteit mogen hanteren bij het gebruik van de subsidie om het coronavirus te bestrijden in onze partnerlanden. VIA Don Bosco heeft haar partnerscholen daarbij de vrijheid gegeven om 5% van hun programmabudget voor dit jaar te heroriënteren naar activiteiten die bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus in hun land, het beschermen van leerlingen en personeel, of het sensibiliseren van de gemeenschap rond het virus en de hygiënische maatregelen die gerespecteerd moeten worden. 

VIA Don Bosco beschikt daarnaast over een noodfonds dat kan worden ingezet wanneer zich in een bepaald land een noodsituatie (natuurramp, gezondheidscrisis, …) voordoet die dringende actie vereist om de meest kwetsbare inwoners van het land te beschermen. Met dat noodfonds zullen we nu onze partners in Ecuador steunen, waar het virus voor schrijnende toestanden zorgt. De meest kwetsbare families – die door de crisis hun inkomen verliezen – zullen van voeding, medicatie en hygiënisch materiaal voorzien worden.

VIA Don Bosco faciliteert tot slot ook de kennisuitwisseling tussen onze verschillende partnerlanden over hoe ze omgaan met de situatie, het virus mee bestrijden, en leerlingen sensibiliseren en omkaderen. 


Wat doen de scholen om hun jongeren te blijven omkaderen?

Scholen proberen het contact met hun jongeren zo goed als mogelijk te onderhouden, voornamelijk via digitale kanalen waar mogelijk. In speciaal opgerichte whatsapp-groepen en gesloten Facebook-groepen proberen leerkrachten niet alleen lesinhoud en oefeningen te delen, maar ook hun leerlingen te sensibiliseren rond het virus en (hygiënische) maatregelen.

Heel wat scholen schuiven met budgetten om de kwetsbaarste leerlingen en hun families te voorzien van hygiënisch materiaal of andere noodzakelijke basismiddelen.


Welke bijdrage leveren onze lokale partners aan de bestrijding van het virus?

Allereerst volgen al onze partnerorganisaties en scholen in Afrika en Latijns-Amerika strikt de maatregelen die door hun lokale overheden worden opgelegd rond het sluiten van de scholen, thuiswerk, etc.  

Voor hun sluiting zetten scholen sterk in op het sensibiliseren van leerlingen over het virus en de preventieve hygiënische maatregelen. Ook voorzagen ze handgel, ontsmettingsmiddel en mondmaskers om de verspreiding van het virus binnen de schoolmuren tegen te gaan.
Nu de scholen gesloten zijn, gaat de sensibilisering door online en via posters op zichtbare plaatsen. In Bolivia gebruiken de salesianen zelfs hun eigen radiopost hiervoor.
Bovendien verdelen sommige scholen beschermingsmateriaal onder hun meest kwetsbare leerlingen, omdat het voor hen heel moeilijk is om maatregelen rond thuisblijven of physical distancing te respecteren omwille van hun levensomstandigheden. 

Grootschaligere hulpacties worden opgezet door de salesianen van Don Bosco. Bijvoorbeeld in Ecuador, waar het virus voor schrijnende taferelen zorgt vele families niet op overheidssteun kunnen rekenen, werd een actie opgezet om families van de noodzakelijke levensmiddelen te voorzien om te kunnen overleven.

Via het Don Bosco Network (netwerk van salesiaanse ngo’s) wordt de noodhulp wereldwijd gecoördineerd om de grootste noden te detecteren, dubbele financiering te vermijden en zo efficiënt mogelijk middelen te beheren.
 

Wat zou Don Bosco zelf gedaan hebben?  

Wellicht komt het wat vreemd over om de coronacrisis in verband te brengen met het leven van Don Bosco en toch is dat niet zo moeilijk. In de zomer van 1854 brak in Noord-Italië cholera uit. Dat was in die tijd een gevreesde ziekte met een hoog sterftecijfer. Er was paniek alom, ook in Turijn (de woonplaats van Don Bosco) waar de noodtoestand afgekondigd werd. Meteen nam Don Bosco de nodige voorzorgsmaatregelen voor de jongeren waarmee hij werkte. Maar dat was niet alles. Samen met zijn jongeren engageerde hij zich ook voor vrijwilligerswerk in de eerstelijnszorg om de duizenden zieken te helpen. Uitgroeien tot rechtschapen burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij en zich geroepen weten om solidair te handelen omdat iedere mens waardevol is: het is wat Don Bosco zijn jongens leerde, niet in theorie, maar al doende. 

Klik hier voor het hele verhaal en om te weten hoe het Don Bosco en zijn jongeren verging.

Deze crisis toont ons dat er in tijden van nood geen grenzen zijn en dat we elkaars solidariteit nodig hebben. Onze partnerlanden in het Zuiden hebben minder goed uitgebouwde gezondheidszorgsystemen en veel informele economie die de impact van het virus en een lockdown aanzienlijk vergroten. Daarom ondersteunen wij onze partnerlanden zo goed mogelijk in al hun inspanningen om deze crisis het hoofd te bieden. Als je wil weten hoe we dat doen, scroll dan terug naar vraag 4.

 

Wat is de link tussen Corona en onderwijs? In welk opzicht maakt Corona de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder, zowel bij ons als in de partnerlanden? 

Op dit moment moeten meer dan 90% van de schoolgaande kinderen en jongeren noodgedwongen thuisblijven. De grootste slachtoffers hiervan zijn de meest kwetsbare leerlingen uit kansarme milieus die een grote leerachterstand dreigen op te lopen. Voor hen is afstandsleren of thuisonderwijs geen evidentie.  

In onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika is de toestand nog veel zorgwekkender. Gevreesd wordt dat daar het aantal drop-outs (kinderen die vroegtijdig stoppen met school) sterk zal stijgen door de economische gevolgen van de crisis. Uit ervaring met onder meer de ebola-epidemie in Afrika, weten we bovendien dat meisjes in zulke gevallen extra kwetsbaar zijn en vaker de schoolbanken verlaten als gevolg van toegenomen armoede in de familie, seksueel misbruik, zwangerschap of een vroegtijdig huwelijk.  

De laatste decennia zijn heel wat inspanningen geleverd om de toegang tot onderwijs overal ter wereld te verbeteren. De huidige corona-pandemie zet die toegang onder grote druk. Na de crisis zal extra hard ingezet moeten worden op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, om ervoor te zorgen dat onze meest kwetsbare jongeren aan boord blijven.  

Meer weten of dit thema? Lees dan zeker de volgende editie van ons tweemaandelijks tijdschrift Samen op Weg dat je gratis bij jouw thuis kan ontvangen via onze website


Heeft deze crisis gevolgen voor onze fondsenwerving?

In deze gezondheidscrisis spreken wij ons noodfonds aan om bepaalde partners te helpen om de meest kwetsbare jongeren en hun families te beschermen. Tegelijkertijd zien wij enkele financiële samenwerkingen niet doorgaan: een aantal Belgische scholen moeten hun vastenacties t.v.v. VIA Don Bosco annuleren, en sommige bedrijven zien zich genoodzaakt om hun budgetten te heroriënteren. Wij hopen momenteel dat de impact op onze individuele giften beperkt zal blijven, en dat wij kunnen blijven rekenen op uw waardevolle en broodnodige steun. 
 

Ik wil zelf helpen, hoe kan dat?

Uw warme steun ten behoeve van de meest kwetsbare jongeren is in deze tijden van crisis enorm waardevol. U kan helpen door een gift doen op onderstaand rekeningnummer of via onze website.  

VIA Don Bosco
IBAN : BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Blijf op de hoogte van alle nieuwstjes omtrent corona en onze werking via onze Facebook en Instagram!

Met de steun van

Kwaliteitslabel