Het recht op onderwijs, een prioriteit voor VIA Don Bosco! | VIA Don Bosco

Het recht op onderwijs, een prioriteit voor VIA Don Bosco!

29 januari 2021
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Onderwijs op 24 januari ontmoetten wij minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. Ons doel? Om haar onze petitie te overhandigen die we op 1 september lanceerden en die beoogt het recht op onderwijs voor meisjes tot een prioriteit van het ontwikkelingsbeleid te maken.

Op de eerste dag van het schooljaar lanceerden wij de campagne « Ik wil ook graag terug naar school... », om de aandacht van onze regering te vestigen op kwetsbare jongeren in het Zuiden, en in het bijzonder meisjes, die het risico lopen niet meer naar school te kunnen als gevolg van de coronacrisis.

Maar liefst 2337 mensen tekenden onze petitie, en onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaf ons haar volledige steun: « Onderwijs is van cruciaal belang. In mijn beleid besteed ik speciale aandacht aan gelijke kansen voor meisjes. Door de financiering van nieuwe meerjarenprogramma's van ngo's zoals VIA Don Bosco zal ik mij blijven inzetten voor het recht op onderwijs voor iedereen, met name voor de meest kwetsbaren. »

Nogmaals hartelijk dank aan alle mensen die onze petitie hebben ondertekend om samen met ons te strijden voor de toekomst van deze meisjes. Bij VIA Don Bosco zetten wij ons, samen met onze minister Meryame Kitir, in om ervoor te zorgen dat elke jongere, meisje of jongen, toegang heeft tot inclusief onderwijs van goede kwaliteit. Want elke jongere heeft talenten die het verdienen ontwikkeld te worden!

Met de steun van

Kwaliteitslabel