Kinderrechten op school | VIA Don Bosco

Kinderrechten op school

14 september 2021
Emmelie Boutens
Wereldwijd hebben alle kinderen recht op onderwijs, gezondheidszorg, een veilige plek om te wonen en te spelen, enz. Al deze rechten vind je terug in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Helaas worden deze nog al te vaak geschonden. Ervoor zorgen dat deze rechten overal ter wereld gerespecteerd worden en op dagdagelijkse basis uitgevoerd worden, vormt een ware uitdaging.

Hoe het ooit begon

De rol van het kind is doorheen de geschiedenis sterk veranderd. Tijdens de Industriële Revolutie beschouwde men kinderen vaak als deel van de economische maatschappij. Het begrip ‘kind zijn’ bestond eenvoudigweg niet en kinderen waren mee verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was het leven van kinderen niet bepaald rooskleurig. Velen werden wees, ziek of werden ingeschakeld om geld te verdienen voor hun gezin.

Het was pas een hele tijd later dat onze samenleving zich bewust werd van de noodzaak om kinderen te beschermen. Pas in 1989 werden 41 kinderrechten officieel opgetekend door de Verenigde Naties in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat is een juridisch bindend verdrag voor alle ondertekenende staten, die zich ertoe hebben verbonden de rechten van alle kinderen, zonder onderscheid, te verdedigen en te garanderen. Vandaag de dag telt het Verdrag zelfs 54 rechten die kinderen en jongeren beschermen.

Jammer genoeg worden deze rechten maar al te vaak geschonden, zowel in België als daarbuiten. Denk maar aan de opvang van asielkinderen in België of de kinderarbeid in heel wat cacaoproducerende landen. Het is van fundamenteel belang om te blijven strijden voor kinderrechten want elk kind ter wereld verdient een waardig en vredelievend bestaan.

 

Kinderrechten op school

Uiteraard spelen overheden een cruciale rol in het afdwingen van kinderrechten. Ook scholen kunnen een belangrijke rol spelen, aangezien zij dag in dag uit met kinderen en jongeren werken. Het kinderrechtenverdrag vormt de perfecte basis om na te denken over respect voor jezelf en voor anderen. Het werkt preventief tegen pestgedrag en het is een manier om ouders te betrekken. De kinderrechten kunnen worden toegepast in de hele schoolomgeving en kunnen in het pedagogisch project van de school geïntegreerd worden. Ze zijn een leidraad om een gunstig klimaat te creëren waarin jongeren vaardigheden kunnen ontwikkelen die hen zelfvertrouwen geven. Kinderen en jongeren die hun rechten kennen, kunnen opkomen voor zichzelf en zullen bovendien meer geëngageerd en solidair zijn.

 

School for Rights

Via ons driejarige traject ‘School for Rights’ begeleiden we secundaire scholen in België om zo de kinderrechten een duurzame plaats op school te geven. Samen werken aan kinderrechten betekent voor ons: kennis en begrip van de normen, waarden en principes achter het kinderrechtenverdrag verankeren bij onze jongeren.

Eenmaal overtuigd van de meerwaarde hiervan, mobiliseren zij zich om respect voor hun rechten op te eisen en deze te verdedigen. Zo bouwen ook zij mee aan een meer rechtvaardige wereld!

Met de steun van

Kwaliteitslabel