Ons onderwijs en een pleidooi voor wereldburgerschapseducatie

8 maart 2016
Bieke Vandamme
Onze samenleving verandert in hoog tempo. Ons onderwijs moet volgen. Daarom geeft de Vlaamse overheid zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen. Waar moet ons onderwijs op inzetten? Kortom: wat is van leRensbelang voor de kinderen en jongeren van morgen? Doe mee aan het debat!

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst? Bij VIA Don Bosco denken wij hierbij steevast aan de kennis, vaardigheden en houdingen die wereldburgerschap omvat. We willen jongeren voorzien van de competenties die hen in staat stellen op actieve wijze hun bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld.

De wereldburger die we beogen kunnen we beschrijven aan de hand van drie kenmerken die aansluiten bij het pedagogisch project van Don Bosco:

  • De kritische wereldburger die aandacht heeft voor en kennis bezit over de nationale en internationale context waarin gebeurtenissen plaats vinden. Zo kan hij gebeurtenissen die zijn leven beïnvloeden vanuit een breder perspectief bekijken en begrijpen. Op basis hiervan is hij in staat om doordachte keuzes te maken voor het eigen handelen en de eigen levenswijze. Een wereldburger is er van overtuigd dat iedereen deel uit maakt van één en dezelfde wereld. (groei in vrijheid).
  • De solidaire wereldburger die zichzelf ziet als deel van een (wereld)gemeenschap, zich openstelt naar andere mensen toe en bereid is met “de andere” in dialoog te gaan. Hij geeft blijk van respect voor en solidariteit met kansarme groepen en voelt zich verbonden met alle burgers. Een wereldburger zoekt naar verbondenheid in verscheidenheid. (groei in verbondenheid).
  • De actieve wereldburger die zijn kennis, vaardigheden en waarden actief inschakelt en deze vertaalt in concrete handelingen en acties die bijdragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Wereldburgers beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor de toekomst van iedereen en samen gemeenschappelijke problemen moeten oplossen. 
     (groei in verantwoordelijkheid).

Lees hier onze volledige tekst voor het eindtermendebat, samen met Kleur bekennen, de Kinderrechtencoalitie, de ngo-federatie en 11.11.11

www.onsonderwijs.be

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels