Onze wereldse doelstellingen

11 februari 2016
Lore Stassen
Hier bij VIA Don Bosco leefden we al het hele jaar toe naar dit moment, en op 25 september 2015 was het eindelijk zover! De 193 leden van de VN tekenden de 2030 agenda voor een Duurzame Ontwikkeling. Deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG) vervangen de 8 Millenniumdoelstellingen (Millennium development goals – MDG) die van 2000 tot 2015 het internationale ontwikkelingsbeleid kaderden.  

Het grootste verschil met de Millenniumdoelstellingen is waarschijnlijk dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet alleen van toepassing zijn in de ‘derdewereldlanden’. De westerse landen moeten zich evenzeer inzetten om de armoede en ongelijkheid weg te werken en om te streven naar een (ecologisch) duurzame en solidaire samenleving. 

VIA Don Bosco heeft zich in zijn werking altijd al toegespitst op ‘het universele recht op kwaliteitsvol onderwijs. Deze missie wordt perfect verwoord in doelstelling nummer 4. VIA Don Bosco zal dus een sterke voortrekker zijn van deze SDG op Belgisch en internationaal niveau. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen heeft invloed op de 16 andere doelstellingen. Door iedereen de kans te geven op onderwijs zorgen we bijvoorbeeld voor economische groei, meer gendergelijkheid, minder honger en een betere gezondheid.  

“Onderwijs is volgens VIA Don Bosco de sleutel tot het behalen van de SDG’s. Alleen door de ontplooiing van verantwoordelijke burgers kunnen armoede en ongelijkheid worden gereduceerd en kan een gestage economische groei worden gewaarborgd.” (Bron: Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot)

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels