Op weg naar een duurzamere samenleving: Bolivia, Ecuador en Peru | VIA Don Bosco

Op weg naar een duurzamere samenleving: Bolivia, Ecuador en Peru

26 oktober 2022
Amélie Janssens
In de actualiteit gaat er steeds meer aandacht naar het milieu. Ook voor VIA Don Bosco is het verduurzamen van onze samenleving een prioriteit. Samen met onze partners in Bolivia, Ecuador en Peru, sloegen we de handen in elkaar en ontwikkelden een vijfjarenactieplan.

In de week van 6 juni hebben we samen met onze partners in Bolivia, Ecuador en Peru, de laatste stap gezet om ons nieuwe regionale programma rond het thema ‘milieu’ te lanceren. Tijdens een workshop van vijf dagen lang hebben we het samenwerkingsmodel afgewerkt dat VIA Don Bosco en de deelnemende partners moet helpen hun doelen te bereiken. Dit model is een primeur, want het is de eerste keer dat we zo een samenwerking tussen landen op gang brengen. Bovendien is het de eerste keer dat we een volledig programma aan het thema ‘milieu’ wijden.

Samen met onze partners denken we al enkele jaren na over de beste manieren om jongeren en scholen meer bij dit thema te betrekken. Na de oproep van de Paus via zijn encycliek Laudato Si’ in 2015 hebben de Salesianen prioriteit gegeven aan ‘het begeleiden van jongeren naar een duurzame toekomst’. Vandaag is de tijd rijp om ook écht aan de slag te gaan.

Pater Naún, directeur van de TESPA-beroepsschool in Ecuador, legt uit: “Dit nieuwe programma behandelt een belangrijk thema voor de Salesianen in het Andes-gebied. Het is een zeer ambitieus project.”

Het is geen toeval dat Ecuador, Peru en Bolivia deel uitmaken van dit programma. Deze drie landen hebben namelijk allemaal een heel diverse en unieke biodiversiteit. Helaas wordt die biodiversiteit vaak aangetast. Aangezien de jongeren in onze partnerscholen meestal uit de armste buurten komen, hebben zij enkel beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals infrastructuur, water, elektriciteit en gezondheidszorg. Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen of extreme weersomstandigheden.

Voor het nieuwe programma selecteerden we één proefschool per land. Het is ons doel om de leerlingen van deze scholen om te vormen tot woord- en actievoerders die zich inzetten voor het milieu. We willen dit bereiken door hen milieuvriendelijke werkmethodes aan te leren of te laten herontdekken. Dankzij die methodes zullen de jongeren in staat zijn hun eigen milieu-impact binnen hun beroepsactiviteit te verminderen én een voorbeeld te geven aan anderen. Op die manier zullen de veranderingen dieper doordringen in de maatschappij.

Met deze werkwijze brengen we ook de pedagogie van Don Bosco in de praktijk: deskundige, autonome professionals opleiden via een globale, holistische benadering van het individu. We leren de jongeren niet alleen maar nieuwe technieken aan, maar geven ze ook de kans om zich meer bewust te worden van hun omgeving. Die bewustwording zal hen toelaten ook zélf verandering teweeg te brengen.

Om alle doelstellingen te behalen, is het natuurlijk ook belangrijk om de leerkrachten op te leiden en de nodige tools aan te reiken. De uitrusting van de scholen en de manier van functioneren moet aangepast worden aan de milieu-uitdagingen. Ook moeten de leerplannen en -activiteiten herzien worden zodat de milieuthema’s en -technologieën kunnen worden opgenomen.

Dit jaar zal al een eerste groep leerkrachten worden opgeleid. Ook zullen externe adviseurs een milieudiagnose stellen van de deelnemende scholen. Die diagnose zal de scholen toelaten hun actieplannen verder uit te werken om de doelstellingen van het programma te behalen en hun milieu-impact te verminderen.

Een moeilijke, maar leuke uitdaging van dit project, is dat haast alles nieuw is. “We moeten niet alleen maar een milieuperspectief ontwikkelen voor al onze activiteiten, maar we moeten ook leren om samen te werken met andere landen”, vertelt Juan Pardo, onze projectbeheerder in Peru. Onze partners beseffen dat ze door de krachten te bundelen bij kunnen dragen aan een duurzame mentaliteitsverandering. Die samenwerking zal de komende vijf jaar ook gebeuren met andere salesiaanse organisaties en ngo’s.

De lanceringsworkshop was intens en heeft gezorgd voor heel veel enthousiasme en motivatie. De eerste stap naar een duurzamere wereld door onderwijs is gezet!

Met de steun van

Kwaliteitslabel