Saved by the bell | VIA Don Bosco

Saved by the bell

Schoolbellen luiden voor goed onderwijs

11 september 2018
Bram Reekmans
Onze collega's van Studio Globo roepen alle scholen op om op vrijdag 5 oktober 2018 de schoolbel extra te laten luiden voor goed onderwijs voor iedereen!

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de schoolbel rinkelt. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen zelden of nooit een schoolbel rinkelen. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Op 5 oktober is het ook de Internationale dag van de Leerkracht. Studio Globo zet niet alleen onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven. Ook alle kinderen en jongeren die geen toegang tot goed onderwijs hebben, verdienen onze aandacht. Dat zijn nog steeds 264 miljoen kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet naar school gaan of die hun opleiding niet afmaken.

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vraagt men wereldwijd meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft actueel en sluit dus aan bij de vierde Duurzame Ontwikkelings-doelstelling: kwaliteitsonderwijs voor iedereen!

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op 5 oktober de bel extra te laten rinkelen op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan men in de klas lesmateriaal gebruiken over het recht op goed onderwijs. Gratis lessuggesties zijn te downloaden op www.savedbythebell.be.

Met de steun van

Kwaliteitslabel