School 2 School

Indialogue

9 september 2016
Bieke Vandamme
Onvergetelijke sterke ervaring! Zo omschrijft leerkracht Christine in drie woorden de school-2-schoolreis naar India. Eind juli brachten 9 Belgische leerkrachten uit Don Bosco Haacht, Lutgardiscollege Oudergem en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe een bezoek aan de Indische partnerscholen. In Tamil Nadu, een regio in het zuidoosten van India, maakten ze kennis met de leef- en onderwijswereld van hun Indische collega’s. Samen zetten ze nieuwe educatieve activiteiten op, zowel op klas- als schoolniveau voor de komende twee schooljaren. Er werden lessen bijgewoond, lesideeën uitgewisseld en tijd vrijgemaakt voor de jaarlijkse sportdag en verkenning van de stad en omstreken. We laten graag de Belgische en Indische leerkrachten vertellen over deze verrijkende ontmoetingen.
Van mijn gastvrouw Yamuna leerde ik dat ze dezelfde bezorgdheden heeft over discipline, en aandacht van haar leerlingen tijdens de lessen.

Welk moment van de reis zal je het langst bijblijven?

Het verblijf van de Belgische leerkrachten bij ons thuis. Als gastgezin zullen we de momenten die we deelden blijven koesteren. We deelden het huis en onze gewoontes met elkaar, en zij vertelden meer over hun familie en leefgewoontes. Na een kleine week waren we nog steeds niet uitgepraat. (Merina uit Don Bosco Pondicherry)

Het is moeilijk om te zeggen welk moment mij het langst zal bijblijven, omdat ik eigenlijk doorheen de hele reis continue sprakeloos, verbaasd en vooral overweldigd was. De harde en confronterende realiteit gaf me vaak een gevoel van machteloosheid. Ik zal geen uitzondering zijn als ik zeg dat de vele hartelijke verwelkomingen in de school steeds veel emoties teweegbrachten. Kortom, de inleefreis heeft een grote indruk op mij gemaakt. (Lotte uit Don Bosco Haacht)

Het lerende aspect staat centraal in het s2s project. Wat hebben jullie van elkaar geleerd?

Van mijn gastvrouw Yamuna leerde ik dat ze dezelfde bezorgdheden heeft over discipline, en aandacht van haar leerlingen tijdens de lessen. We zaten op dezelfde golflengte wat betreft de relatie leerling-leerkracht en klasmanagement. Respect voor haar leerlingen en collega's was een ander raakpunt tussen ons. (Linda uit Don Bosco Haacht)

Het verliep zo gemakkelijk! Ik dacht dat het voor de Belgische leerkrachten moeilijk ging zijn om zich aan te passen aan onze gewoontes: het eten, het ochtendritueel van gebed en zegening, de vele ceremonies, … Maar het tegendeel was waar. De leerkrachten stonden open voor alles, en pasten zich gemakkelijk aan. Ze apprecieerden onze gastvrijheid en reageerden altijd enthousiast en positief. Dit gaf me telkens een warm gevoel van appreciatie. (Saraswathi uit Don Bosco Pannur)

Het bezoek aan de scholen en de interactie met de studenten en leerkrachten hebben bevestigd wat belangrijk is in een samenwerking: respect! Niet alleen voor de leerkracht maar ook voor elkaar. Respect krijg je niet zomaar, maar moet je verdienen door een goede verstandhouding op te bouwen, binnen een kader van afspraken. Ik had de indruk dat er in India meer respect is tussen leerlingen en leerkrachten. Is onderwijs bij ons te vanzelfsprekend geworden? Is er minder respect omdat de leerlingen minder gemotiveerd zijn? Of moet er strenger worden opgetreden? (Christine uit Lutgardiscollege Oudergem)

Hoe zal het s2s project verder evolueren?

Wij stappen nieuw in dit project en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. De partnerschool neemt dit project alvast zeer serieus. Ook de directeur is zeer positief ingesteld en erkent de meerwaarde voor de school. Nu zal het belangrijk zijn om de voorstellen concreet te maken. We zullen onder andere een les rond waarden en normen uitwisselen en een project rond wetenschap opstarten. Maar eerst willen we meer leerkrachten en leerlingen op school warm maken om dit beginnend project mee vorm te geven. (Maria uit Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe)

We zijn dankbaar dat we de kans krijgen om deel te nemen aan zo’n project. Zowel voor collega’s als leerlingen is het leerrijk om kennis te maken met mensen over de grenzen heen. De vertrouwensband maakt het gemakkelijker om nieuwsgierige vragen te stellen. Onze leerlingen bloeiden echt open. We zitten in dit project sinds 2012 en voelen het groeien, elk schooljaar weer. We kijken nu al uit naar een volgende ontmoeting! (Fathima uit Don Bosco Ayanavaram)

Ik ga meteen bij aanvang van het nieuwe schooljaar mijn leerlingen in de lessen aardrijkskunde en SEI  (Socio-economische initiatie) inlichten over dit project. De ervaring die ik heb opgedaan en de dingen die ik heb gezien en geleerd in India, sluiten vaak heel goed aan bij de leerstof binnen mijn vakken. Ik ga proberen om mijn leerlingen warm te maken door veel te vertellen vanuit mijn eigen ervaring. (Lotte uit Don Bosco Haacht)

Tijdens de reis hielden we een blog bij over de activiteiten en ontmoetingen. Lees meer op: www.s2sindiablog.wordpress.com

 

Deze reis kadert in het school-2-school project van VIA Don Bosco. School-2-School is een uniek partnerschap tussen een school in het Zuiden en een school in België. Deze twee scholen delen ervaringen en bouwen samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. Het lerende aspect staat centraal. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt wordt. Door de actieve inbreng van leerlingen, leerkrachten en directieleden uit beide scholen, worden vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de andere’ een gezicht. Zo wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds begrip en respect. Het partnerschap getuigt van een gelijkwaardige, duurzame relatie met een meerwaarde voor alle betrokkenen.

Met de steun van

Met de steun van

Kwaliteitslabels