Transparantie en duurzaamheid bij VIA Don Bosco | VIA Don Bosco

Transparantie en duurzaamheid bij VIA Don Bosco

31 mei 2018
Etienne Vandercruyssen
Een absolute prioriteit, een traditiegetrouwe praktijk bij VIA Don Bosco, is dat wij onze programma’s en al onze financiële verrichtingen grondig laten controleren en goedkeuren door onafhankelijke instanties. Dat doen wij al jaren! Het neemt ons tijd, maar deze tijd is een goede investering. Dat laat ons toe om zowel met jullie als met de overheid en andere belangrijke stichtingen, een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen. En daarop doen we geen toegevingen.

Nultolerantie: dat is wat wij gewoon zijn bij VIA Don Bosco als we het hebben over het goed gebruik van giften. Dat verwachten jullie ook van ons en onze partners in het Zuiden. Wij worden doorgelicht door een reeks organen, elk expert in hun domein. Wij lichten u even in.

De Federale Overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking (DGD) geeft ons subsidies op basis van een strategisch vijfjarenplan. Hiervoor werden keurige dossiers ingediend en worden ook precieze jaarrapporten opgesteld. Wij voldoen aan alle verwachtingen en staan hoog aangeschreven bij hun instellingen.

Uiteraard zijn wij als ngo ook erkend door het ministerie van financiën, wat ons toelaat u fiscale attesten te verlenen voor giften boven 40 euro.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) waarvan wij lid zijn, heeft een zelfregulerend systeem opgezet i.v.m. alle ethische aspecten van fondsenwerving. Wij beantwoorden volledig aan de gedragscode en werken actief mee om verdere wetgeving en regels te bepalen die de privacy van onze achterban garanderen, zoals de toekomstige Europese privacywetgeving.

De European Foundation for Quality Management (EFQM) is een evaluatiemodel dat als kwaliteitsbarometer dient om de werking en de resultaten van organisaties te meten en te vergelijken. Wij waren er als eerste bij en kregen onlangs een upgrade naar een 2-sterren certificaat.

Op verschillende publieke websites die organisaties opsommen met betrekking tot donaties, staan wij duidelijk vermeld met onze financiële gegevens:
www.donorinfo.be/nl
www.goededoelen.be/
www.ngo-openboek.be/nl/

Tevens heeft VIA Don Bosco het handvest voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) ondertekend, voor al onze programma’s. Wij gebruiken duurzaam “FSC” papier en compenseren de CO2-uitstoot van onze vluchten (CO2 Logic).

Vanzelfsprekend wordt tot slot onze boekhouding door een revisorenbureau grondig doorgelicht en goedgekeurd.


En nu Blockchain?

Met de nieuwe Blockchain technologie zijn we recent gestart om onze financiële monitoring ongevoelig te maken voor fraude. Deze technologie laat ons toe efficiënter te werken om de impact van onze programma’s te verhogen. Wij besloten om samen te werken met het technologiebedrijf SettleMint en het onderzoekslaboratorium HoWest.

Bij VIA Don Bosco functioneren wij met uitzonderlijk lage kosten: onze bureaus zijn gehuisvest in een Don Bosco school, en meer dan 90% van onze middelen worden ingezet voor onze onderwijsprojecten. Daarom zullen uw giften altijd en geheel toegewijd worden aan onze beroepsscholen in Afrika en Latijns-Amerika. Hiervoor willen wij u nogmaals heel oprecht danken.

Met de steun van

Kwaliteitslabel