Uw giften worden goed besteed! | VIA Don Bosco

Uw giften worden goed besteed!

4 augustus 2020
In 2019 mochten wij weer rekenen op jouw enorme steun. En daar willen we jou allereerst hartelijk voor bedanken. Ontdek wat wij dankzij jou dit jaar bereikten, zowel in België, Afrika als Latijns-Amerika!

In 2019 mochten wij weer rekenen op de enorme steun van jullie, onze trouwe achterban. En daar willen we jullie allereerst hartelijk voor bedanken. Dankzij jullie steun zorgden wij er samen voor dat meer dan 22.000 kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika een kwaliteitsvolle beroepsopleiding konden volgen. Met de giften ondersteunden we in 2019 namelijk  72 beroepsscholen en 13 tewerkstellingsbureaus in 11 landen. Daarnaast konden we tal van acties opzetten rond wereldburgerschap in Belgische secundaire scholen, om van jongeren kritische, solidaire en actieve wereldburgers te maken. We zijn fier op wat we samen verwezenlijkt hebben en erkentelijk voor uw onvoorwaardelijke steun.

Zoals elk jaar publiceren we onze financiële cijfers van het afgelopen jaar. Net als de voorbije jaren blijven overheidssubsidies de belangrijkste inkomstenbron voor VIA Don Bosco. In 2019 zijn ze goed voor 51% van de totale middelen. 79% van die totale middelen gaat rechtstreeks naar onze onderwijsprogramma’s, een uitstekende prestatie die wij elk jaar nauwgezet nastreven.

Heeft u hierover specifieke vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op info@viadonbosco.org of per telefoon op +32 (0)2 427 47 20.

Met de steun van

Kwaliteitslabel