Uw nalatenschap kan een school openen | VIA Don Bosco

Uw nalatenschap kan een school openen

7 augustus 2020
Een leven vol verwezenlijkingen, een rijk leven, dat wensen wij voor ons allen. Vaak denken we aan ons nalatenschap: over het “daarna” en wat dat nog kan betekenen, wat we ermee kunnen doen. Want u wenst ook na uw uitvaart nog iets te betekenen, voor uw naasten en geliefden uiteraard, maar ook voor anderen en voor de maatschappij. Met uw nalatenschap kan u de mensheid een dienst bewijzen, en dat geeft een innig gevoel van troost en gemoedsvoldoening.

Als onze leeftijd het niet meer toelaat zo actief te zijn als we het wensen, kunnen we toch nog iets betekenen voor mensen die het nodig hebben: onderwijs, scholen, en leergierige jongeren in het Zuiden die anders minder toekomstperspectief zouden hebben. Dat is het beste wat u en iedereen kan doen om te strijden tegen de ongelijkheid in onze samenleving. Willen wij niet allemaal de wereld verbeteren?

Met een legaat via een testament kunt u echt het verschil maken en een duurzame impact hebben via een goed doel naar keuze. Een testament is veel meer dan een droog document: het moet weerspiegelen wat u in het leven belangrijk vond. Waarom de kansarme jongeren uit onze scholen dan niet duurzaam blijven ondersteunen na uw heengaan?

Goed advies is daarbij van groot belang. Wij kunnen u bijstaan met raad en daad, en begeleiden bij het voorbereiden van uw testament. Het erfrecht geeft vandaag veel vrijheid en maakt een oplossing op maat mogelijk, zodat bijvoorbeeld uw erfgenamen een fiscaal voordeel ontvangen dankzij een duo-legaat. Want dan betalen wij hun erfbelasting, terwijl u onze schooljongeren steunt.

Een legaat laat u toe om uw waarden en principes op de volgende generatie over te brengen. Op die manier krijgt uw nalatenschap de draagwijdte die het verdient.

De wereld beter maken via uw nalatenschap? Dat garanderen wij u! Onze informatiebrochure vindt u op onze website.

Neem ook vrijblijvend contact op met Omer Bossuyt, salesiaan van Don Bosco, op 0498 22 41 65 of per e-mail naar obossuyt@dbhaacht.be.

Met de steun van

Kwaliteitslabel