Vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen | VIA Don Bosco

Vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen

De Vlaamse regering geeft groen licht voor de hervorming van de erf- en schenkbelasting. Vanaf 1 juli 2021 kan u belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen. Het duolegaat verliest zijn fiscaal voordeel, en er komt een vrienden- erfenis.

Wat verandert precies? 

  • Het fiscale voordeel van het duolegaat wordt vervangen door 2 vereenvoudigde formules: de vriendenerfenis en het nultarief voor goede doelen 
  • Nultarief voor (erkende) goede doelen: Het goede doel betaalt geen erfbelasting meer. Het bedrag dat u hen schenkt of nalaat gaat integraal naar hen. 
  • Vriendenerfenis: U kan een bedrag van maximaal 15.000 euro nalaten aan vrienden of verre familie aan het tarief van nabije familie (zoals uw kinderen), d.w.z. aan 3% i.p.v. 25%.

 

Wat met het duolegaat? 

Vanaf 1 juli 2021 (indien bevestigd door de Vlaamse regering) zou het geen fiscaal voordeel meer bieden. 

Een duolegaat is – zoals de naam het verraadt - een testament dat twee legaten combineert: een legaat aan een goed doel, en een legaat aan een verre naaste of vriend. In deze regeling neemt het goede doel de volledige erfbelasting (voor beide partijen) voor zijn rekening. De vriend of verre naaste erft bruto minder, maar houdt er netto meer aan over dan wanneer hij of zij de erfbelasting op het volledige brutobedrag zelf zou moeten betalen. Het duolegaat werd in het leven geroepen om nalaten aan goede doelen te stimuleren.

Maar de Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 2021 het fiscale voordeel van het duolegaat af te schaffen. Eens deze maatregel van kracht wordt (nu voorzien voor 01/07), is het raadzaam voor mensen die een duolegaat in hun testament opgenomen hebben om contact te nemen met hun notaris om de impact van deze nieuwe maatregel te evalueren en hun testament desnoods aan te passen.

 

Uw schenking of nalatenschap 100% voor het goede doel 

Samen met het afschaffen van de fiscale voordelen van het duolegaat heeft de Vlaamse regering ook beslist om schenken aan goede doelen aan te moedigen met het nultarief. Dit betekent dat erkende goede doelen straks 0% erfbelasting betalen op de schenking of het nalatenschap die zij ontvangen (i.p.v. de huidige 5.5% voor schenkingen en 8.5% voor nalatenschappen).

Dit is uiteraard goed nieuws voor VIA Don Bosco. Met de nieuwe regel zullen wij uw nalatenschap volledig kunnen inzetten voor de projecten die u wenst te steunen.

 

Vriendenerfenis 

Het duolegaat zal straks geen fiscaal voordeel meer opleveren voor uw verre familie of vrienden. De vriendenerfenis wil dat – gedeeltelijk – compenseren.

Tot een plafond van 15.000 euro kan u aan vrienden of tweedelijnsfamilie nalaten aan het laagste erfbelastingtarief, d.i. 3% in plaats van 25% (dat wel blijft gelden voor legaten van meer 15.000 euro aan diezelfde verre familie of vrienden).

 

Kijk uw testament na 

De omschakeling is nu voorzien voor 1 juli 2021 en geldt voor overlijdens vanaf die datum. Dus ook voor wie eerder een testament met een duolegaat opstelde, maar pas na die datum overlijdt.  

Door de nieuwe regel kan het zijn dat het goede doel zoveel belasting moet betalen dat het er niets aan overhoudt en de erfenis bijgevolg moet weigeren.

Indien u een duolegaat voorzag in uw testament, gaat u daarom best na met uw notaris of u het wil aanpassen.  

Wij begrijpen als u hierover vragen heeft en staan u graag bij. Onze verantwoordelijke legaten Eric Henrotte kan u te woord staan op weekdagen via +32 (0)2 423 20 78 of via e-mail eric.henrotte@viadonbosco.org. Hij kan u eveneens in contact brengen met specialist ter zake Ann Vileyn. Zij belt u graag op of komt bij u langs indien u dat wenst.

Vergeet ook niet dat uw giften aan erkende goede doelen tot en met 31 december 2020 fiscaal aftrekbaar zijn voor 60% i.p.v. 45%. Lees er hier meer over. 

Wij danken u nogmaals voor uw interesse in de werking van VIA Don Bosco. Uw steun is voor ons van cruciaal belang om onze onderwijsprogramma’s ten gunste van kwetsbare jongeren te kunnen uitvoeren. 

Met de steun van

Kwaliteitslabel