Wij leven mee met slachtoffers | VIA Don Bosco

Wij leven mee met slachtoffers

Onze reactie op mogelijk kindermisbruik in de Centraal Afrikaanse Republiek

22 november 2019
Zoals de Orde van de Salesianen eerder communiceerde en zoals CNN gisteren berichtte, heeft een Belgische priester zich tijdens zijn tewerkstelling in de Centraal Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik.

"Ik spreek vanuit al onze medewerkers als ik zeg dat we bij VIA Don Bosco zeer geschokt zijn door deze zware beschuldigingen. Wij betuigen ons medeleven en onze solidariteit met die kinderen en hun families, en we danken hen voor hun getuigenis. Ze hebben onze volledige steun en we hopen dat ze de gerechtigheid krijgen die ze verdienen", stelt directeur Filip Lammens. "Dit staat lijnrecht tegenover de waarden van ons team en onze organisatie."

De betrokkene werd in 2012 in België veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren, gepleegd in 2001. Toen de gerechtelijke procedure werd opgestart was hij in dienst van VIA Don Bosco. Zodra we hiervan op de hoogte werden gesteld, hebben we hem onmiddellijk ontslagen en uit onze ngo verwijderd. Sindsdien is er in het kader van de werking van de ngo geen contact meer geweest met de veroordeelde.

Wij hebben tot dusver geen kennis van feiten die hebben plaats gevonden tijdens zijn tewerkstelling bij VIA Don Bosco. Na zijn vertrek bij VIA Don Bosco ging hij aan de slag in de Centraal Afrikaanse Republiek in opdracht van een andere organisatie. De vermeende nieuwe misgrijpen staan volledig los van VIA Don Bosco en haar activiteiten.


Meldpunt seksueel misbruik in de Kerk

We roepen alle slachtoffers of getuigen van sexueel misbruik op om contact te nemen met het Federaal Parket (e-mail federaal.parket@just.fgov.be of 02/577.77.11). Voor feiten die zich hebben voorgedaan binnen de kerkelijke context is het ook mogelijk om contact op te nemen met de kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie. Dat kan op het mailadres info.misbruik@kerknet.be of op het nummer 02 509 97 43.

Met de steun van

Kwaliteitslabel