#youthforchange | VIA Don Bosco

#youthforchange

Bruggen bouwen tussen België, Tanzania en Benin

31 mei 2018
Nina Honnay & Bieke Vandamme
“Wij zijn de volgende generatie, en we kunnen helpen om van de wereld een betere plek te maken voor ons allen”. Deze uitspraak van Cathia (17 jaar) uit Aalst vat mooi samen waar het project ‘Youth for Change’ om draait. We nemen jullie graag mee op een boeiende reis met de jeugd van tegenwoordig!
"Youth for Change heeft mijn visie op het leven veranderd en het heeft mij echt zin gegeven om iets te doen voor een betere wereld"

‘Youth for Change’, oftewel ‘Jongeren voor Verandering’, is een leertraject dat jongeren uit België, Tanzania en Benin samenbrengt om gedurende twee jaar te werken rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het eerste jaar staat in het teken van bewustwording en de voorbereiding van een uitwisselingsreis, het zogenaamde jongerenforum. Op het einde van het eerste schooljaar vertrekken de Belgische jongeren naar Tanzania of Benin om daar hun leeftijdsgenoten te ontmoeten. Tijdens de reis krijgen ze de kans om met elkaar uit te wisselen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en projecten rond duurzaamheid die ze samen willen realiseren. Het tweede jaar van het traject worden de projecten uitgevoerd en wordt op die manier het engagement van de jongeren voor een betere wereld versterkt. Youth for Change is dus een echt leer- en uitwisselingstraject, zowel voor de Belgische jongeren als voor de jongeren uit Tanzania en Benin. Ze ontwikkelen de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes om echte wereldburgers te worden die zich engageren voor een rechtvaardige en solidaire wereld.

De liefde is de drijvende kracht achter alles. Het is omdat we mekaar hebben kunnen liefhebben dat we samen zoveel hebben kunnen realiseren.”  (Idérick, 17 jaar, Don Bosco Cotonou)

Youth for Change is een uniek project in België, om verschillende redenen. Trouw aan onze visie en missie, geven we voorrang aan technische- en beroepsscholen. Dit jaar zijn dat DvM Handels-, technisch en beroepsonderwijs in Aalst en Institut Marie Immaculée Montjoie (IMMI) in Anderlecht, die respectievelijk gekoppeld werden aan een Don Bosco school in Tanzania en Benin. We voorzien niet enkel een voorbereiding van de uitwisselingsreis voor de Belgische jongeren, maar ook voor de Tanzaniaanse en Beninese jongeren. Daardoor kunnen ze op het moment van de ontmoeting uitwisselen als gelijken, met dezelfde voorkennis rond duurzame ontwikkeling. Tot slot beperkt het project zich niet tot het sensibiliseren van de leerlingen. We gaan een stapje verder en willen ze echt mobiliseren en aansporen tot concrete engagementen. Daarom worden de jongeren tijdens het tweede jaar begeleid om hun eigen projecten te realiseren. Ze krijgen daarvoor de nodige ondersteuning.

Zo besloten de leerlingen uit Anderlecht om op school een sorteersysteem te introduceren. Ze contacteerden daarvoor Net Brussel die sensibiliseringsacties zullen komen doen en het nodige materiaal ter beschikking stellen. Daarnaast zullen de leerlingen ook een fondsenwervend evenement organiseren voor daklozen in Brussel.

De leerlingen uit Aalst en hun leeftijdsgenoten in Tanzania zullen een mini-onderneming opstarten in de vorm van een tweedehandswinkel op school. Met de winst zullen ze investeren in automaten die gezonde voeding en drank aanbieden op school. Daarnaast werken ze rond welbevinden en proper water. Ze zullen hun medeleerlingen in België en Tanzania sensibiliseren rond (toilet)hygiëne en samen een lied schrijven tegen pesten.

Als kers op de taart van het eerste jaar van het traject, vonden in april de uitwisselingsreizen plaats in Tanzania en Benin. De jongeren leerden mekaar beter kennen en vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de Afrikaanse zon. De projecten en hun engagement werden samen vormgegeven, en er werd uitgewisseld over tal van onderwerpen, zoals kinderrechten, de eigen cultuur, toekomstdromen, … Daarnaast werd ook tijd gemaakt voor enkele bezoekjes, zoals een voormalige haven voor slavenhandel en een dorp met paalwoningen, of een koffieboerderij en een onderneming die mensen met een beperking tewerkstelt in Tanzania. Uiteraard konden ook enkele projecten van de salesianen van Don Bosco niet ontbreken: opvanghuizen voor straatkinderen of tienermoeders, alfabetiseringscursussen, beroepsopleidingen, … Vaak intense ervaringen die tot nadenken stemmen, maar die vooral motiveerden om zich in te zetten voor een betere wereld voor iedereen.

“Youth for Change heeft mijn visie op het leven veranderd en het heeft mij echt zin gegeven om iets te doen voor een betere wereld.” (Coretta, 18 jaar, IMMI Anderlecht)

Voor alle jongeren die de kans hadden om deel te nemen aan het project en de reis was het een prachtige en verrijkende ervaring om nooit meer te vergeten. Om het met de woorden van Don Bosco zelf te zeggen: “Je moet je laten transformeren doorheen ontmoetingen”. En dat is precies wat de jongeren gedaan hebben. We zijn benieuwd hoe ze de komende jaren zullen openbloeien dankzij deze ervaring!

Met de steun van

Kwaliteitslabel